Regeringsråd
Icann har samlat representanter för ett flertal regeringar världen över i ett råd – Governmental Advisory Committee, Gac. Det senaste mötet har pågått under denna vecka. Tanken är att regeringar kan lämna synpunkter på Icanns verksamhet. En enskild medlem av rådet kan lägga fram sitt ärende, och sen tar rådet som helhet ställning i frågan. De lämnar sedan över sin synpunkt till Icann – och det är just en synpunkt, Icann behöver inte göra det rådet föreslår. Men rådets åsikter tas på allvar, och om det ställs krav på att en toppdomän av någon anledning inte ska godkännas kan det bli allvarligt för den sökande.
– När det gäller en generisk term, till exempel book, skulle man kunna framhålla att den kan ha negativa inskränkningar på andra företag i samma bransch, säger juristen Petter Rindforth.
Om det händer kan ansökan dras tillbaka i förtid, och den sökande får då tillbaka 80 procent av ansökningssumman. Regeringsrådet presenterar sina synpunkter under konferensen Icann 46 som börjar i Peking på söndag.

Klagomål
Från juni förra året till 13 mars i år fanns en möjlighet för organisationer, företag och allmänheten att kritisera en ansökan, men reglerna för vem som får klaga och hur är strikta. Kriteriet är att ansökan antingen kan förväxlas med en befintlig toppdomän, att intresset är för lågt, att den är olaglig (framför allt varumärkesskydd, något som gäller i fallet Pinterest mot Amazon) eller att ”en sigfikant del av den gemenskap som ansökan riktas mot” vänder sig mot ansökan. Om någon har klagat enligt den sistnämnda punkten i fallet Amazon och book är oklart. Listan över klagande är just nu stängd. Under fem månader gör Icanns underleverantörer en utvärdering. Vid grönt ljus fortsätter processen, annars kan den sökande tvingas dra sig tillbaka.

Fortfarande oavgjort?

Om flera ansökningar till samma toppdomän lever upp till kraven är tanken att de två motparterna ska göra upp om saken. Om ingen enighet kan nås ger Icann förtur till en sökande som bäst kan sägas representera ”gemenskapen” som toppdomänen riktas till. Icann gör en grundlig genomgång av det. Finns ingen tydlig vinnare där är det auktion som gäller, innan en ny toppdomän kan bli verklighet.

Klareringshus
Förra veckan öppnade Icann sitt klareringshus för varumärkesskydd. Företag kan registrera sina skyddsvärda varumärken till en summa av mellan 95 och 150 dollar per år. Om någon sedan skickar en ansökan om en toppdomän till Icann som kan inkräkta på ett skyddat varumärke får företaget information om det.