Fler än 200 företag har gått med i det program som SAP påbörjade förra året, för att ge stöd åt mindre partner som vill bygga produkter kring Hana. Både nya produkter och hela företag ska byggas med minnesdatabasen som grund.

– Vi har en hel del att erbjuda och vänder oss lika mycket till nystartade företag som dessa riktar sig till oss. Vi vill bli en del av gemenskapen, säger Scott Jones, som är chef för utbildning och stöd för nystartade företag på SAP, till IDG News.

Nyligen höll SAP en Hana-konferens vid MIT-universitetet, där ett stort antal entreprenörer deltog. Eventet ägde skedde ihop med Hack/reduce, som är ett samarbete för att stärka utvecklingen inom big data.

Företag som utvecklar produkter ovanpå Hana går igenom ett antal steg, som oftast börjar med att det närvarar vid ett av SAPs olika forum. Därefter går de med i SAPs accellerator-program, vilket innebär att de får aktivt stöd från SAP för utveckling av testbara produkter och i slutändan lanseringen av kommersiella produkter. Därefter ger SAP stöd för marknadsföring och försäljning och kan även låta partnerföretaget bli återförsäljare.

– Vi ber varken om pengar eller rättigheter. Det är företagens egen kod, men vi stöder dem, säger han.

När företagen väl säljer sina produkter, så måste de köpa inbäddade Hana-licenser från SAP, vilket innebär att kostnaden läggs över på kunderna.

Skillnaden är stor mellan hur företagen använder Hana för att utveckla nya produkter. Vissa utvecklar från början. Andra anpassar sin existerande mjukvara till Hana. Eller så skapar de helt nya funktioner till sin existerande mjukvara som är anpassade till Hana, säger Robert Kapane, som är globalt ansvarig för marknadsutveckling för nystartade företag på SAP.

Ett exempel är företaget Qunb, som är inriktat på datavisualisering. Qunb vann en tävling för nystartade företag på Le Web i december. Ursprungligen använde företaget sig av ett Hadoop-kluster för sin arkitektur. Problemet är att Hadoop ofta används för att bearbeta ostrukturerade data. Företaget märkte att Hadoop därför inte var idealiskt för att hantera företagsdata för exempelvis kundvårdssystem.

– Företagsdata kan ha många dimensioner och avser ofta strömmar av data i realtid, vilket hanteras bättre av Hana, säger Cyrille Vincey, som är vd för Qunb.

Därför utvecklades hybridarkitekturen Hence Qunb, som består av Hana och Qunbs egna verktyg, som tillsammans löser olika delar av problemet med att analysera ostrukturerade data och realtidsdata.

Hur mycket de nystartade företagen bidrar med till Hana är oklart. Enligt SAP så omsatte Hana 400 miljoner euro 2012, motsvarande nästan 3,4 miljarder dollar. Enligt finansanalytikern Peter Goldmacher på Cowen and Company så har SAP överdrivit omsättningen för Hana, vilket SAP har dementerat.

Fakta

SAP håller ett 15-tal Hana-forum i 12 olika länder för att få in fler utvecklande partnerföretag till sin minnesdatabas. Förutom en Hana-konferens nyligen vid MIT-universitet, så väntas SAP även satsa hårt på nystartade Hana-företag under användarkonferensen Sapphire i Orlando i maj.
Fler än 100 företag är redan aktiva med produkter i Hana-programmet, där projekten spänner över 22 branscher och nio olika funktioner.
Av alla projekt har 60 procent en inriktning som ligger utanför SAPs kompetensområde. Av projekten är 26 procent inriktade på datavisualisering, beslutsstöd och marknadsanalyser. Ytterligare 17 procent är inriktade på sociala medier, samarbete och spel. Vidare finns ett projekt som är inriktade på att utveckla verktyg för prediktiva analyser och sensornätverk.