Under tisdagen slår Jönköping upp porten till wifijkpg.se med information om hur man kan surfa gratis i stadens centrum där internetoperatören Junet byggt upp ett nät med accesspunkter. Därtill kommer det även att finnas två hotspots vid Vätterstranden.

Junets projektledare Mattias Lind säger att man hittat inspirationen till satsningen i Silicon Valley där Google har skapat ett liknande koncept.

– Tänk dig en utlandsbesökare som är på mässa i Jönköping och vill undvika att koppla upp sig på dyrt 3g-nät. Att då kunna tala om för besökaren att man kan koppla upp sig mot gratis wifi i hela stadskärnan är en stor styrka.
Mattias Lind berättar att antalet accesspunkter från starten ligger på 20.

– Men det är inte helt färdigt ännu eftersom det kommer att tillkomma några strategiska platser framåt sommaren och då kommer det att vara cirka 30-35 stycken. Eventuellt kommer vi även att stärka upp vissa platser där vi vet att det är många människor i rörelse sommartid.

Han säger att systemet inte har någon gräns för samtidiga uppkopplingar.
– Det är varje enskild accesspunkt som sätter begränsningarna. Totalt sätt klarar systemet utan problem tusentals samtidiga användare.

Den nya gratistjänsten har etablerats i samarbete med en lång rad kommunala och kommersiella bolag som alla har intresse i att stärka Jönköpings attraktionskraft. Webbplatsen wifijkpg finansieras genom annonsintäkter samt förväntade inkomster från besökare. Det är nämligen bara möjligt att surfa gratis i två timmar per dygn så vill man vara uppkopplad långre tid får man betala en euro extra per dygn.