Kommunikationen mellan åklagare, polis och domstolar sker numera i allt större utsträckning digitalt. Det var med anledning av detta som advokat Johan Mellgren ansökte om att få ta med sig sin platta när han besöker klienter på häktet. Johan Mellgren motiverade ansökan med att handlingar som förundersökningsprotokoll, åtal och personutredningar tillsammans kan uppgå i tusentals sidor, och han vill inte behöva skriva ut den mängden papper. Häktet i Uppsala tillåter dock inte att plattor tas med in, något Johan Mellgren tycker är bakåtsträvande.

– Kriminalvården har ju ett stenålderstänkande. Jag får inte ta med min platta in för att det finns ett generellt förbud mot teknik. Jag känner att det är ett misstroende mot advokater från kriminalvården, att vi skulle hjälpa våra klienter att kommunicera med omvärlden.

Johan Mellgren har erbjudit sig att ta ut sitt simkort ur surfplattan, men har ändå fått avslag. Det är i dag möjligt att begära ut en lånedator, men han tycker inte att en lånedator ersätter hans platta.

– Jag använder mig av flera program för att föra anteckningar direkt i dokumenten, så att jag sedan kan ta med mig dem direkt till rättegången. Då använder jag mig av program som är särskilt anpassade till min platta, och de sparar jag mycket tid på att använda, säger Johan Mellgren.

Johan Sangborn, ställföreträdande chefsjurist på Advokatsamfundet, har uppmärksammat problemet, och berättar att det finns en dialog med Kriminalvården.

– Det är helt orimligt att man ska behöva skriva ut allt material på papper med det samhälle vi lever i idag. Jag sitter med i en samverkansgrupp som för en dialog med Kriminalvården i bland annat den här frågan, det pågår ett aktivt arbete för att hitta en lösning.

Ett förslag han nämner är att plattorna ska bli tillåtna utifall simkortet plockas ur, vilket han ser som en tänkbar väg framåt. I ett skriftligt svar från Kriminalvården bekräftar de att en dialog förs med Advokatsamfundet, men att det behöver utredas noggrannare innan ett förbud eventuellt kan hävas.

"Det finns en grupp som tittar på detta och om det är möjligt att i framtiden ändra riktlinjer och rutiner för vad som kan tas med in i samband med besök för att underlätta för exempelvis advokater. Men det återstår mycket av det arbetet innan vi eventuellt kan ändra något." skriver Kriminalvården till Computer Sweden.