När Anna-Karin Hatt talade inför de svenska mobiloperatörerna på PTS marknadsdag tidigare i dag framförde hon krav på att mobiloperatörerna måste bli bättre på att uppfylla kundernas förväntningar på att kunna ringa och surfa utan avbrott.

– Låt mig vara riktigt uppriktig mot er. Det är inte okej att svenska mobilkonsumenter inte får det de har rätt att förvänta sig. Det måste bli ändring på det. Det måste bli slut på orealistiska löften. Det måste bli slut på täckningskartor som inte har någon koppling till det människor upplever i verkligheten, sa hon i talet.

De fysiska förutsättningarna är inget som operatörerna enligt Anna-Karin Hatt kan skylla på när det gäller bristen på kapacitet för kunderna. I stället efterlyser hon större investeringar från operatörerna för att komma till rätta med de problem som finns i näten.

– När det gäller spektrum för mobiltelefoni så är Sverige bäst i hela Europa. Inget annat europeiskt land har frigjort lika mycket spektrum för mobila tjänster som vi, sa Anna-Karin Hatt i sitt tal.

– Sådana bra förutsättningar borde också betyda att vi både kan och ska ha det bästa och mest välfungerande mobilnätet i hela Europa.

Om operatörerna inte lever upp till kraven kan det bli aktuellt med en skärpt lagstiftning, enligt Anna-Karin Hatt.

Just nu finns enligt henne ett antal förslag ute på remiss som ska stärka kundernas ställning mot operatörerna. Det gäller inte bara mobiltäckning utan även begränsade uppsägningstider och att operatörslåsta telefoner ska låsas upp automatiskt efter att bindningstiden gått ut.

Hon tycker också att operatörernas information måste bli bättre och att det ska vara enklare att förstå vad som ingår när konsumenten köper en telekomtjänst. Anna-Karin Hatt hoppas att operatörerna ska vara med på noterna och självmant arbeta för att ta bort dolda avgifter och otydligheter.

– Den som tror på det man säljer, och som tycker om att köra med öppna kort, borde också applådera de nya förslagen.