Microsoft gör ett viktigt genombrott på företagsmarknaden när industrijätten ABB satsar på molntjänsten Office 365 tillsammans med den sociala nätverkstjänsten Yammer.

– Vi har utvärderat en rad plattformar en längre tid, säger Anders Hedenros, cio på ABB i Sverige.

Den nya kommunikationsplattformen börjar införas nu i slutet av andra kvartalet och ska vara införd om ett år.

Förlorare på affären är IBM, vars Notesplattform varit navet för ABBs kommunikationer, men som koncernen nu gör sig av med. Det innebär förlust av både licensintäkter och driften av plattformen för IBM.

Bytet innebär, enligt Anders Hedenros, att samverkan mellan medarbetarna blir betydligt bättre.

– I dag är kommunikationen fragmenterad och inte extremt modern. Med den här lösningen banar vi väg för framtidens arbetsplats.

Han pekar på fördelar som att det går att se vilka som är inloggade på sina platser och att det blir enklare att samarbeta med vem som helst var de än sitter.

Att rulla ut en molntjänst som Office 365 går också betydligt snabbare än att få en traditionell kommunikationsplattform på plats, konstaterar han.

– Molntjänster är så pass mogna även säkerhetsmässigt att det har blivit ett alternativ. Office 365 klarar de krav som vi ställer.

Räknar ni med att det blir billigare nu när ni går in i molnet?

– Vårt fokus har varit på att skapa bättre kommunikationer för våra medarbetare. Vi drivs av innovation och vill göra det enklare. Men det finns också nyttoaspekter i det beslut vi tagit. Kostnadseffektivitet finns med där.

Förutom de tjänster som ingår i Office 365 lägger ABB till den sociala nätverkstjänsten Yammer, också den från Microsoft, som en del av den interna kommunikationen.

– Vi har haft liknande tjänster, men den här gången hamnar den integrerad med Office 365 på alla medarbetares datorer. Yammer påminner om andra sociala tjänster och är lätt att ta till sig. Integrationen med Office 365 är väldigt bra.

Utrullningen av den nya plattformen i de hundra länder där ABB har verksamhet styrs centralt.

– Det är ett omfattande program som är uppdelat i olika delar. Hur det exakt går till tar den nya projektorganisationen hand om. Det är enormt mycket data som ska migreras, säger Anders Hedenros.

Vad kostar projektet?

– Det kan jag inte kommentera.

Fakta

  • Office 365 kombinerar molntjänster med lokalt körda applikationer. Den finns i tre versioner – en för medelstora och stora företag, en för småföretag och en för utbildning.
  • Sedan tjänsten lanserades 2011 har den framför allt sålt bra till småföretag och utbildningsområdet. Däremot har det varit trögare när det gäller de större företagen.