Efter drygt 6 000 inköpta Ipad har Stockholms stad valt att utvärdera sitt projekt med Ipad i skolan. Projektet har bedrivits på 28 av stadens 120 grundskolor och resultaten är blandade. En preliminär rapport kommer att presenteras på konferensen SETT om skola och it på torsdag. Målsättningen med utvärderingen har varit att ta reda på om surfplattan kan ersätta datorn i klassrummet och fungera som pedagogiskt verktyg.

Med hjälp av en extern konsult har Stockholm stad låtit intervjua 40 lärare och fått in enkätsvar från 120 stycken som använt Ipad i undervisningen. Paddorna får både ris och ros av stadens lärare. Något som uppfattades som positivt är möjligheten att spela in ljud och bild.

– Många lärare menar att dokumentationen av elevernas lärande blivit mer varierad. Det kan bli en mer producerande än konsumerande skola, säger Håkan Edman som är grundskoledirektör i Stockholms stad.

Lärare i svenska för de yngre berättar till exempel att att eleverna kan visa sin läsfärdighet genom att spela in ljudfiler. Paddans gränssnitt gör också att den är lättare att lära sig använda än en bärbar dator, särskilt för mindre barn.

Även praktiska saker som att plattorna startar direkt, är lätta att bära och har batterier som räcker längre än en bärbar dators uppskattas av lärarna. Flera lärare tycker också att det är lättare att att motivera eleverna till färdighetsövningar i matte och svenska med stöd av en surfplatta.

– Särskilt om det är en egen Ipad, säger Håkan Edman.

Just svårigheten att dela en Ipad mellan flera elever på ett enkelt sätt ses som en brist i skolan. Problemen handlar bland annat om att det är svårt att hantera olika elevers filer och dokument i en delad platta.

– Man kan radera varandras arbeten och det blir rörigt om man ska dela samma padda

Här fungerar en vanlig bärbar bättre enligt rapporten. Även när det gäller att skriva hamnar plattorna på efterkälken.

-- De gäller även i de fall där man använder ett externt tangentbord. Det blir inte bra, säger Håkan Edman.

Flera lärare är också kritiska till de ordbehandlings och presentationsprogram som finns för Ipad. Några lärare ser det också som ett problem att Ipaden uppfattas som mindre seriös och mer som en leksak.

Trots problemen tror Håkan Edman att skolorna kommer att fortsätta med sin satsning på surfplattor. Men han säger också att de bärbara datorerna kommer att finnas kvar, särskilt för de äldre eleverna.

-- Vår hållning är att vi säkert kommer att använda olika hårdvara. Vi har även diskuterat smarta mobiler och vad vi kan göra med dem.

Fakta

Tre år efter Ipad:s lansering har surfplattan gjort sitt intåg på grundskolan. Enligt siffror från stiftelsen Datorn i utbildningen har ungefär en tredjedel av landets kommuner projekt med surfplattor på gång ute i skolorna.

Stockholm har köpt in Ipad till skolan i två omgångar. Först 2 300 plattor som fördelats på 10 grundskolor och 3 gymnasieskolor och sedan ytterligare 1 600 Ipad. Plattor har även köpts in av skolor själva vilket gör att det inte finns någon samlad bild över av hur många plattor som finns på skolorna. Men i undersökningen uppskattas det till minst 6 000 plattor totalt.