Efter flera månade av förhandlingar så lade Google i slutet av förra veckan fram ett antal förslag som ska testas och där företagets konkurrenter får en möjlighet att kommentera utformningen, uppger Wall Street Journal. Google har själva inte offentliggjort några detaljer kring förslaget. Googles erbjudande om en uppörelse är ett sätt att undvika en rättstvist som kan leda till dryga böter.

Enligt insatta källor så föreslår Google bland annat att företaget i fortsättningen visa länkar till tre av sina konkurrenter, exempelvis Yelp eller Tripadvisor, varje gång företaget länkar till sina egna tjänster. Förslaget lades fram i slutet av förra veckan, efter tre års EU-granskning av Googles affärsmetoder. Googles förslag innebär omfattande förändringar i sökmotorns sätt att göra affärer, men tycks inte påverka Googles centrala sökalgoritmer.

Google har bland annat lovat bli tydligare när företaget länkar till egna tjänster gentemot konkurrenter och andra tjänster. Google öppnar därmed för ökad konkurrens inom begränsade områden. Företaget föreslår även en ökad frihet för konkurrerande tjänster att göra det enklare för annonsörer att flytta till konkurrerande tjänster, på ett sätt som liknar hur Google arbetar i USA efter en uppgörelse med amerikanska handelskommissionen FTC.

Om förslaget godkänns, så är tanken att det ska vara bindande under fem år.