Efter 36 timmar av elektronikslöjdande och konstnärligt hackande visade deltagarna i Stockholm Art Hack Day upp sina verk på Bonniers konsthall i lördags. Till skillnad från de flesta andra konstutställningar stod det elektroniska i centrum. Många av verken använde hemmahackarfavoriterna Raspberry Pi och Arduino för att koppla antingen den virtuella eller fysiska världen till konstverken.

Helgens hack var det första i Europa, men Art Hack Day har tidigare genomförts i Boston, New York och San Francisco. Den grundläggande tanken är att föra samman konst, teknik, konstnärer och tekniker.

Temat för lördagens utställning var ”Larger than life” och flera av verken kan ses som kommentarer till vilken data vi delar på nätet, med vem vi delar den och hur länge den kommer att finnas kvar.

Ett exempel är Raquel Meyers, Per Olov Jernberg och Anders Carlsson som låtit dödsrunan flytta in i ett (nästan) dött media i form av text-tv. Skaparna bakom Data Defense har i stället hämtat inspiration från Socialstyrelsens donationskort för organ. I det här fallet handlar det i stället om vad vi vill ska hända med vår information efter döden. Data Defens ställer oss inför mer spännande val än förra veckans omtalade ”Google Death”. Här finns till exempel möjlighetn att donera all data till forskningen. Eller om vi inte litar på att den försvinner, begrava den i falsk data.