Frågan kvinnomakt inom it är för mig enkel och marknadsmässig. Om it är smörjmedlet som får företag och organisationer att vara konkurrenskraftiga och dessa bolags kunder består av både män och kvinnor är det logiskt att tro att det är en fördel om de som tillverkar, säljer och implementerar det smörjmedlet avspeglar kunderna så mycket som möjligt. Det borde helt enkelt vara enklare att identifiera och förstår kundernas behov om det finns både kvinnor och män som håller i rodret. Svårare än så behöver inte motiveringen vara för att det ska finnas lika mycket kvinnor som män inom it.

I de bästa av världar skulle vår kvinnolista inte behövas. Men världen är inte sån. För tio år sedan när årets vinnare (vi avslöjar vem hon är på torsdag) fick motsvarande pris hos en ansedd affärstidning trodde hon att sådana här pris skulle försvinna med tiden. När allt fler kvinnor tågade in i ledningsgrupper och styrelserum eller satte sig på vd-stolar.

Riktigt så har ju inte skett. Andelen kvinnor i exempelvis börsbolagens ledningsgrupper är 18 procent, enligt en rapport från stiftelsen Allbright. Inom it-bolag är framgångsrika kvinnor färre än så. Exempelvis är andelen kvinnor på vd-stolar inom it-bolag 7,5 procent. Hoppet från att vara medarbetare till att vara den med mest makt i företaget är långt och i dagsläget rätt osannolikt att nå för en ung och ambitiös kvinna.

Listor som dessa behövs för att lyfta fram föredömen och för att skapa konkurrens och synbarhet. Det går att göra karriär inom it-branschen och ta sig till toppen i bolag med mångmiljardomsättning. Men det är ovanligt.

Förändringen verkar ta tid. På CS är vårt mål att en tredjedel av de personer som syns i tidningen och på våra sajer ska vara kvinnor – både i bild och i intervjusituationer. Vi lyckas vissa veckor. Vi misslyckas andra. Men vi försöker. Det kan jag lova. Det hoppas jag du gör i din organisation också.

Som belöning kan ditt företag på kuppen förstå sina kunder eller kunders kunder något bättre. Utan att det har kostat en spänn extra.