Ibland tänker jag på det i min vardag som kollektivresenär. Där tvingas vi ofta ta ett väldigt ansvar för våra betalningar i stället för att låta tekniken förenkla processerna för oss.

Ta Stockholms kollektivtrafik exempelvis. Här införs nu smarta kort som går att fylla på med pengar och så dras ett belopp från kortet när vi reser. Enkelt och bra. Det är bara det att det finns olika zoner i Stockholm och eftersom priserna är olika behöver resenären registrera en standardresa så att det dras rätt belopp. Åker man olika sträckor mellan olika zoner så får man lov att betala biljett i spärren med kortet eftersom det inte stämmer med den standardresa man registrerat. På samma sätt som vi tidigare stämplade förköpshäften på papper i spärren. Jag tycker det låter som att man anpassar den nya tekniken till det gamla tänkesättet. Vore det inte smidigare att strunta i zonerna, skapa en ny betalmodell – ändra processen? Då först blir det nya systemet så mycket smidigare som det borde bli.

Jag hänger kvar i resträsket. SJ har sedan flera år använt sig av en ”dynamisk” prismodell. Dynamisk i bemärkelsen guttaperkaboll. När radioprogrammet Kaliber nyligen lät en forskare göra några stickprover så visade det sig att priset kan variera med över 1 000 procent på en slumpmässigt vald avgång. Det går heller inte att förutse så att det är lägre i början och sedan stiger – under en dag kan priset på en biljett både öka och minska.

Det är alltså totalt oförutsägbart för en vanlig resenär och gynnar bara dem som har tid att sitta och gå in regelbundet vid sin dator och tar sig tid att överlista systemet. Då går det att hugga när biljettpriset är lågt.

Jag har inga problem med att människor ägnar tid åt att sitta vid sina datorer men jag tycker inte det är en prismodell som ett företag med visionen att alla ska vilja ta tåget bör ha.

Slutsatsen är enkel. Ska fler välja att åka kollektivt ska det vara enkelt att betala. Som biltullar. Det ska vara förutsägbart. It-stödet ska funka och vara synkad med affärsmodellen och processerna ska vara anpassade till resenärerna.