CS systertidning Infoworld ger exempel på hur företag hanterar sina utvecklare på mindre lyckade sätt.

  • Överdriven säkerhet står högst upp listan. Ett exempel som ges är säkerhetsprogram som inte tillåter nedladdning av komprimerade filer som innehåller filer med namnet Helloworld.java. Det innebär i praktiken att utvecklarna inte kan ladda ner många utvecklingsverktyg och exempelfiler, eftersom Hello World är så vanligt förekommande.
  • Långsamma verktyg för versionskontroll är inte heller populära.
  • Att tvinga utvecklare att köra Windows, trots att de inte utvecklar Dotnetapplikationer, uppskattas inte.
  • Fasta grupper för systemunderhåll, i stället för att rotera arbetsuppgifter, är ett gissel. Efter ett tag vill många utvecklare bort från underhållsgrupper.
  • Websphere. IBMs applikationsserver är en specifik produkt som utses till tortyrverktyg.
  • Chefer som lägger sig i detaljer när de inte är nöjda är ett mer generellt irritationsmoment. Följden blir att utvecklingsprocessen stannar av.
  • Dagliga Scrummöten. Sådana hittar man ännu längre ner i resan mot infernot. På sådana tvingas man genomleva att alla mötesdeltagare pratar fem minuter om hur hårt de arbetar, med avsikt att övertyga ledningen om att de bör få ha jobbet kvar.
  • Chefer som direkt kräver lösningar och vägrar att diskutera möjliga orsaker till problem har en speciell plats reserverad i plågade utvecklares tankar.