Kritiken är hård i Statskontorets svar på 24-timmarsdelegationens inbjudan till synpunkter på deras framtida inriktning.

Statskontoret tycker att delegationen tränger sig in på områden som Statskontoret redan sköter. Delegationen föreslår att de kan vara grunden för standarder och certifieringar. Detta avvisas bestämt. Statskontoret tycker att bara E-nämnden ska ägna sig åt detta.

Dubbelt arbete
Delegationens idéer om att trycka en komplett guide över alla e-tjänster som finns tycker Statskontoret inte heller om.

– Det är självklart inte bra. En bok blir aldrig komplett. De har sagt att de också vill satsa på information på deras sajt, men vi tycker att det blir dubbelt arbete, eftersom sverige.se redan har den här typen av information, säger Jenny Birkestad, enhetschef på Statskontoret.

Sverige.se är en informationssajt driven av Statskontoret. Dessutom driver man 24-timmarsmyndigheten.se.

Delegationen har nyligen öppnat en egen sajt, 24sju.se. Statskontoret tycker uppenbarligen att denna inkräktar på deras egna webbplatser.

– Det finns ett revirtänkande här som inte är bra. Det beror mycket på att Statskontoret gradvis vuxit in i en mer aktiv roll, säger Christer Marking, IT-strateg på Stockholms stad.

Stora förhoppningar
Själva har de hittills haft störst nytta av Statskontorets och E-nämndens arbeten kring 24-timmarsmyndigheten. Detsamma tycks gälla på de flesta myndigheter.

– Ser man till strategifrågorna har det som kommit från Statskontoret varit tydligare och bättre. Vi hade stora förhoppningar på delegationen eftersom de har en direkt politisk koppling. Men 24-timmarsfrågorna har fortfarande en otydlig politisk styrning, därför är många besvikna, säger Per-Anders Karlgren, 24-timmarsstrateg på Lantmäteriet.

Kommunerna vill ha besked
Delegationens ordförande, Eva Fernvall, var mycket tydlig i höstas med att kommunerna måste bli bättre på e-tjänster.

– Det har jag inte märkt något av ännu. Jag tycker att det kunde komma mer tydliga mål direkt från delegationen. De borde bestämma sig för vilken port de ska föra ut sitt budskap igenom. Nu känns det rörigt. Därför tror jag att många kommuner bidar sin tid tills de får tydligare direktiv, säger Alberto Necovski, IT-chef i Kinda kommun.

Kinda har de mest nytta av det kommunala samarbetet Sambruksplattformen.

Regeringen uppger att man känner till problemet.

– Jag vet att delegationen, E-nämnden och Statskontoret har haft problem med att se sina roller. Diskussioner har dock pågått och nu ska delegationen tillsätta fem arbetsgrupper, vilket är ett sätt att lösa det här, säger Katinka Hort, statssekreterare på finasdepartementet.

Fakta

Myndigheterna och kommunerna känner sig förvirrade av den mängd olika organ som arbetar med 24-timmarsfrågan, det vill säga effektivare förvaltning och tjänster med hjälp av IT. Vem av alla dessa ska man lyssna på?
Näringsdepartementets IT-strategigrupp
24-timmarsdelegationen
E-nämnden
Statskontoret
Sambruksplattformen
Carelink
Socialdepartementets grupp för nationell IT-policy i vården