Qualcomm växer kraftigt, som en följd av företagets starka ställning på snabbväxande marknade som chipp till smarttelefoner ochsurfplattor, men vinsten faller under analytikernas förväntningar.

Under första kvartalet uppgick vinsten till 1,87 miljarder dollar, att jämföra med 2,23 miljarder dollar under motsvarande period i fjol. Omsättningen ökade 24 procent, till 6,12 miljarder dollar. Därmed klarade Qualcomm sin egen prognos att omsätta mellan 5,8 miljarder dollar och 6,3 miljarder dollar.

Totalt sålde Qualcomm 173 miljoner chipp under perioden, vilket innebär en ökning med 14 procent, vilket ligger i det högre spannet i företagets prognos.

Företaget ser ljust på det innevarande kvartalet och bokslutsår, där Qualcomm justerar upp prognosen för årsomsättningen till mellan 24 miljarder dollar och 25 miljarder dollar.

Ändå föll aktien med 6 dollar i efter bokdslutet. Ett orosmoment för Qualcomm är, enligt analytikerna, att företagets kostnader växer, medan priserna faller snabbt, framför för bland annat 3g-chipp. Konkurrensen hårdnar från lågkostnadstelefoner, vilket sänker marginalerna. Qualcomm har dock fortfarande en stark ställning på vissa segment och är än så länge en av de få lte-leverantörerna i branschen. Även där väntas konkurrensen hårdna framöver, med en hårdare prispress.