I ett argsint inlägg på företagets blogg går Uber till angrepp på Transportstyrelsen, som anklagas för att vilja få bort Uber från Stockholm för att skydda taxibranschen från ny konkurrens.

"Tillsynsmän inom Transportstyrelsen identifierar Ubers förare och nekar dem det tillstånd som krävs för en tjänst som Ubers – vilket gör det omöjligt för oss att fortsätta i Stockholm. Varför gör de såhär? Det är enkelt. Den befintliga taxi-industrin är stor och stark – och den vill Transportstyrelsen skydda till varje pris", skriver företaget på bloggen och uppmanar sina kunder att skriva på en protestlista mot myndigheten.

Transportstyrelsen tillbakavisar dock konspirationen.

– Vi har inte haft kontakt med Uber över huvud taget. Det som hänt är att två företag som kör för Uber ansökt om och fått avslag på dispens för taxameter, vilket det är lag på att ha i en taxi. För att få dispens krävs enligt lag sedan 1998 synnerliga skäl, och med det menas enligt ett regeringsbeslut till exempel transport i samband med statsbesök, säger Henrik Olars, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Utan taxameter och utan dispens får man alltså enligt lag inte köra folk för pengar, förklarar Transportstyrelsen.

Uber ses inte självt som ett taxiföretag, utan som tillhandahållare av tjänster för andra bolag. Detta eftersom tjänsten går ut på att koppla ihop lediga limousiner från olika bolag med Ubers användare.

Uppdaterat: Strax före klockan 17 publicerade Transportstyrelsen ett längre uttalande på sin webbsida. Här är uttalandet i sin helhet:

Uber finns i Stockholm och tillhandahåller tjänster för taxiföretag. Två taxiföretag som vill ansluta sig till Uber har ansökt till Transportstyrelsen om undantag från krav på taxameter. I dessa ansökningar står det att Uber kräver att företagen ska ha undantag från krav på taxameter för att få ansluta sig.

För att få undantag från kravet på taxameter krävs det synnerliga skäl. Regeringen ändrade 1998 i dåvarande yrkestrafiklag möjligheterna att få undantag från kravet på taxameter. Regeringen ansåg att en möjlighet till undantag skulle finnas kvar men att kravet för undantag skulle skärpas från särskilda skäl till synnerliga skäl. Som exempel på sådana synnerliga skäl redovisade regeringen transporter i samband med statsbesök och liknande händelser, annan representation, företag som utnyttjar hyrbilar som ersättning eller komplettering till så kallade direktionsbilar och utländska turister som efterfrågar en hyrbil med en språkkunnig förare och mot betalning i särskild ordning.

Praxis är att även vissa samhällsbetalda persontransporter anses omfattas av begreppet synnerliga skäl och de kan därmed beviljas undantag.

Transportstyrelsen har beslutat om avslag när det gäller de två ansökningar om undantag från taxameter. Företagen har inte uppgivit att de ska köra sådana körningar som nämnts ovan och uppfyller därmed inte kraven för att medges dispens. Därför har Transportstyrelsen avslagit ansökningarna.