Det var för två år sedan svenska Stardoll, en spelcommunity för barn, larmade om att de tvingades betala dubbel moms. Orsaken var att de säljer sina tjänster via en förmedlare – ofta teleoperatör – och inom EU skiftar synen på av vem momsen ska tas ut. I detta fall togs den ut både via förmedlaren ute i Europa och av det svenska Skatteverket.

Omkring en miljon kronor gick ut i extra momsutbetalningar varje månad. Stardoll kände inte att det fick något gehör för sina problem varken hos Skatteverket eller regeringen. Efter att Stardoll hade hotat att lämna landet utfärdade regeringen en dispens där företaget tillfälligt befriades från att betala moms i Sverige tills problemet var löst. En mycket ovanlig åtgärd.

Stardoll var inte ensamt. Även andra – ofta mindre appföretag – drabbades också och Svenskt Näringsliv och spelbranschen gick till storms mot Skatteverket. Efter ett par månader gav det resultat. Skatteverket backade inte om att det var korrekt att ta ut momsen i Sverige men beslutade likväl att stoppa momskraven tills nya regler kommit på plats i EU. Nya gemensamma riktlinjer skulle vara på plats förra våren och gälla fram till den stora omgörningen av momslagstiftningen år 2015.

Så har det inte blivit. I höstas presenterade visserligen EU:s momskommitté nya riktlinjer för hur momsen ska tas ut men Sverige valde att ställa sig vid sidan av.
– Vi anser inte att de är tillräckligt tydliga utan kan ligga till grund för nya tolkningsproblem, säger Ann Linders, rättssakkunnig på Finansdepartementet.

Däremot ställer sig Sverige bakom förslaget till en ny EU-förordning. Där slås det fast att momsen ska tas ut av förmedlaren om det inte tydligt markeras att företaget är säljare. Men den förordningen börjar troligen inte gälla förrän 2015 i samband med att reglerna i momsdirektivet träder i kraft. Skatten ska därmed betalas i det land där kunden finns.

Samtidigt har Skatteverket fått backning när det gäller momskraven i det enda fall som prövats i domstol. I en dom från Kammarrätten i Sundsvall avslås Skatteverkets krav på konkursboet för appföretaget Resolution att betala moms för de elektroniska spel som företaget sålt genom Apples App Store. Enligt domen ska Resolutions omsättning ha gått via Apple som är näringsidkare i annat land och därför ska inte momsbeskattningen ske i Sverige.
Domen påverkar dock inte Skatteverkets syn på att momsen egentligen borde tas ut i Sverige.

– Men vi har beslutat att inte ta ut någon moms på appar tills EU är överens om gemensamma regler, säger Karin Korpinen, rättslig expert på Skatteverket.

Hon framhåller att Skatteverkets beslut inte gäller försäljning av appar via alla marknadsplatser.
– Det gäller bara just i de fall som marknadsplatsen är skyldigt att betala skatten i det berörda EU-landet.

Fakta

Dubbelbeskattningen uppstår när olika EU-länder ser olika på vem som säljer tjänsten. Svenska Skatteverket ser appföretagen som säljare men i en del andra EU-länder ser man det är i det land där förmedlaren av appen, exempelvis Apple, som momsen ska tas ut. I november 2011 beslutade Skatteverket dock att inte ta ut moms på appar när företagen redan betalat i ett annat EU-land.