Uppgifterna kommer från ett antal investerare med insyn i affären och presenteras av Wall Street Journal. Intresset för att köpa obligationerna är stort, men några investerare har ännu inte knutits upp.

Obligationerna ges ut i sex delar, där löptiderna ligger från tre till 30 år. Åtgärden, som är den största i sitt slag i historien, är ett sätt för Apple att undvika skatt på företagets kassatillgångar. Näst störst är läkemedelstillverkaren Roche, som år 2009 gav ut företagsobligationer i ett liknande paket till ett värde av 16,5 miljarder dollar.

I USA är det vanligt bland företag att utfärda obligationer direkt till marknaden, istället för att låna pengar på banken. Apple är samtidigt ett av världens rikaste företag, med 145 miljarder dollar i kassatillgångar.

Men allt fler aktieägare oroas av stagnerande Iphone-försäljning och kräver att Apple ökar utdelningen. Apples vd Tim Cook har tidigare utlovat ökade utdelningar och andra kompensationer för upp till 100 miljarder dollar till aktieägarna, fram till 2015.

Åtgärden löser dock inte Apples grundläggande problem. Nyligen varnade kreditrankningsinstituten Moody och Standard & Poors att Apple är oroande kraftigt exponerat för kortsiktiga konsumenttrender. Sannolikheten att Apple går omkull inom ett år är enligt Bloomberg visserligen mycket låg, 0,0018 procent, men den är högre än för företag som Microsoft, Google och Yahoo.