Genom att ändra regelverket hoppas regeringen att fler myndigheter ska utnyttja de gemensamma tjänsterna i Statens servicecenter. Ekonomistyrningsverket ska nu bland annat kartlägga hur effektivt myndigheterna själva klarar att sköta de tjänster som Statens servicenter erbjuder och också titta på om regelverket ska göras om så att myndigheterna ansluter sig i högre grad.

Statens servicecenter erbjuder tjänster inom löneadministration, e-handel och ekonomiadministration till andra myndigheter. Genom att lägga ut sin administration är tanken att myndigheterna ska kunna sänka sina kostnader och klara kommande stora pensionsavgångar genom att administrationen sköts gemensamt.
– En effektiv hantering av skattemedel är viktigt inom alla områden och beräkningar visar att vi genom att samla administrationen på ett ställe i staten kan spara upp till 300 miljoner kronor om året. Om vi lägger till gemensamma it-investeringar i staten, som till exempel e-arkiv, är potentialen ännu större, säger civilminister Stefan Attefall i en kommentar.

Regeringen har också utsett Thomas Pålsson till generaldirektör för servicecentret. Han tillträder den 20 maj. Tidigare har han varit departementsråd på Socialdepartementet och bland annat varit chef för enheten för statlig förvaltning.

Statens servicecenter sköter inte själv sin it utan skrev i fjol kontrakt med Tieto som sköter etablering, drift och förvaltning av it-infrastrukturen i servicecentret. Det kontraktet löper i ytterligare fyra år och uppges vara värt 70 miljoner kronor.

Fakta

Statens servicecenter inrättades 2012 och stöder andra statliga myndigheter med löneadministration, ekonomiadministration och e-handel. Hittills sköter servicecentret administrationen åt ett hundratal myndigheter, däribland Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet och Rekryteringsmyndigheten. Myndigheten har 240 anställda.