Som väntat möttes rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd omedelbart av invändningar när den presenterades på en presskonferens i Stockholm i dag.

Rapporten leder inte till någon förändring av Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden och rekommendationer.

– Man bör använda handsfree och hålla mobilen bort från kroppen, säger Hélène Asp, chef för enheten för miljöövervakning på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Leif Moberg, ordförande i det vetenskapliga rådet, berättade att Världshälsoorganisationen, WHO, för två år sedan bedömde elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner som ”möjligen cancerframkallande”. Detta var baserat på två studier. Rådet har granskat de två studierna och anser inte att de ger stöd för att ändra gränsvärdena. Det finns också en dansk studie som tyder på att användning av mobiltelefon orsakar en fördubbling av frekvensen av hjärntumörer hos män, men den studien är inte publicerad på engelska i en vetenskapligt granskad tidskrift ännu.

Det vetenskapliga rådet baserar sina bedömningar enbart på artiklar på engelska, publicerade i vetenskapliga artiklar efter granskning av andra forskare.

Rådets sekreterare, Lars Mjönes, säger att man inte kan utesluta ökad risk för cancer hos barn, orsakad av strålning från mobiltelefoner.

Elöverkänslighet är, enligt Mjönes, inte någon inbillningssjuka, utan de drabbade är verkligen sjuka. Frågan är i stället vad som orsakar sjukdomen.

Invändningarna kom från Mona Nilsson från organisationen Strålskyddsstiftelsen i Linköping. Strålskyddsstiftelsen arbetar för att människor och miljö ska skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning.

Hon hävdade att en majoritet av medlemmarna av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd är jäviga, eftersom de arbetar eller har arbetat i forskningsprojekt som finansieras av mobilindustrin. Mona Nilsson anser att flera av forskarna i sin egen forskning dragit slutsatser som motsägs av siffrorna i deras mätresultat.

Hélène Asp svarade att alla forskare hade redovisat eventuella kopplingar till industrin i sina jävsdeklarationer.

Fakta

Rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd gäller icke-joniserande strålning, alltså den typ av strålning som används i radio, tv, mobiltelefoner och trådlösa nätverk. Att joniserande strålning, till exempel röntgenstrålning och radioaktiv strålning, är farlig är det ingen som bestrider.
Även icke-joniserande strålning är skadlig i höga doser. Höga doser kan bland annat värma upp kroppens vävnader – som en mikrovågsugn.
Det kontroversiella är lågintensiv strålning från mobilmaster, mobiltelefoner och trådlösa nätverk (wi-fi).
Även fälten från vanlig elektricitet misstänks vara skadlig. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att bostäder, skolor och förskolor byggs på behörigt avstånd från högspänningsledningar.
Elöverkänslighet är en reell sjukdom, inte inbillning, men det återstår att visa att det verkligen finns ett samband med elektricitet och elektromagnetisk strålning.