2,4 miljoner – ungefär så många svenskar tillhör generation Y. Gruppen, som består av personer födda mellan 1977 och 1997, kommer att påverka vårt sätt att arbeta mer än någon tidigare generation, påpekar Mikael Eriksson Björling, expert på konsumentbeteenden på Ericssons Consumer Lab.

För att närmare undersöka på vilket sätt våra arbetsplatser förändras i framtiden har Ericsson Consumer Lab gjort en studie där de intervjuat ett stort antal personer mellan 22 och 29 år. Här följer de krav som arbetsgivarna förväntas möta i framtiden, men också de utmaningar de redan möter i dag:

Privatlivet ska få tid
Inget avbrott på arbetet

Att ha kontakt med familj och vänner under arbetstid är givet. Merparten av de svarande i undersökningen säger att de ägnar sig åt privata saker på arbetstid. Det beror inte på att de inte är hängivna sitt jobb, de kan bara inte lämna sina privata liv när de kliver innanför tröskeln på arbetsplatsen.

Sociala medier som Facebook och att chatta med andra än arbetskamrater är snarare en rättighet än en förmån.

Däremot följer inte jobbet med på samma sätt i privatlivet, vilket till stor del beror på att de värderar sin fritid högre än tidigare generationer.

Tar hjälp av vänner
Större nätverk än kollegerna

Det ses som en självklarhet att vända sig till sitt privata nätverk med yrkesmässiga frågor. Något som i sin tur är till nytta för företagen. Närmare hälften av de anställda i denna generation vände sig till personer i det egna nätverket för att inhämta information.

– De anävnder sitt personliga nätverk i sitt arbete. Det som man tidigare vände sig till en kollega om i sitt arbete, sänder man numera ut en fråga om i sociala medier, säger Mikael Eriksson Björling.

Söker bekräftelse
Vill bli sedda av många

Många har omhuldats och curlats av föräldrarna under sin uppväxt vilket fått dem att känna sig omhändertagna och unika. Samtidigt är de vana vid nära relationer till andra vuxna, vilket gör att de har andra förväntningar på chefen, konstaterar Ericsson Consumer Lab.

– De förväntar sig tillgänglighet, snabba resultat och tummen upp för det de gör. Och de vill inte ha feedback bara från chefen utan även kollegorna, förklarar Mikael Eriksson Björling.

Transparens från företagets sida och att bli rättvist behandlad på jobbet är ytterligare förutsättningar för att de ska trivas.

Endast det senaste duger
Höga krav på tekniken

Till skillnad från tidigare generationer är de uppvuxna med snabba teknikskiften. Därför har de lätt för att ta till sig ny teknik.

För dem är förändring konstant, vilket kan leda till att de blir otåliga av att jobba i en organisation som inte har modern teknik.

Att alla inte är nöjda med de arbetsverktyg arbetsgivaren erbjuder är tydligt. En av fyra av medarbetare tar med sig sin egen dator eller surfplatta till jobbet och av dem använder 37 procent dem endast till privat bruk, enligt undersökningen.

Gott om fritid
Frihet värderas högt

De vill ha balans mellan arbete och fritid och förväntar sig att arbetsgivaren ska hjälpa dem uppnå det. Fritiden är något de verkligen månar om. Något som arbetsgivare kan bli provocerade av, hävdar Mikael Eriksson Björling.

Frihet i jobbet är A och O. Gärna ska man kunna jobba var som helst, när som helst.

– Man vill vara anställd hos ett företag som är flexibelt och som ser möjligheter. Gör de anställda bra grejer ska det också synas. Sedan arbetar man annorlunda än andra åldersgrupper, mer socialt och gärna i grupper där arbetsgivaren organiserar de anställda utifrån olika ämnen snarare än att utgå från vilken del av företaget den anställda tillhör.

Fakta

Svaren gäller privat användning under hela arbetsdagen, i procent.

Mejl 41%
Sms 41%
Internet 35%
Röstsamtal 20%
Chatt 19%
Sociala medier 27%
Handla på nätet 11%
Youtube 11%
Videosamtal 8%

Om undersökningen:
Baseras på 64 intervjuer med personer mellan 22 och 29 år i San Francisco-området och Silicon Valley. Ericsson Consumer Lab har också intervjuat åtta chefer med personal i denna målgrupp samt fyra experter.