Att jobba vid sidan av studierna inom interaktionsdesign har alltid varit självklart för Mimmi Eriksson. Det senaste året har varit extra intensivt eftersom hon genomgått Microsofts utbildningsprogram Talent Academy.

Vi träffas mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från Connecta där hon nyligen fått fast anställning. Även om arbetet är viktigt för henne, väger fritiden minst lika tungt.

– Det är inte bra att bara jobba. För att göra bra ifrån sig gäller det att få influenser. Mitt jobb exempelvis kräver mycket kreativt tänkande, därför är det viktigt att ha utrymme för annat, förklarar Mimmi Eriksson och nämner lunchpromenader, träning på eftermiddagarna och resor.

Hennes förväntningar på arbetsgivarna är höga. Flexibilitet, trygghet, human människosyn, snabb bekräftelse och förtroende för den närmaste chefen återkommer under vårt samtal och är på många sätt representativa för den här generationen.

– Jag har valt konsultyrket just för att det är flexibelt. Jag vill kunna jobba olika tider, men också individanpassat. Det är viktigt med möjlighet till personlig utveckling i jobbet, inte bara yrkesmässig. Självklart är trygghet och lön också avgörande, som jag ser det är tryggheten en förutsättning för kreativiteten.

– De arbetsgivare som vill vara attraktiva måste ha ett öppet sinne. Det finns till exempel de som jobbar bäst tidigt på morgonen, medan andra föredrar att arbeta mest på natten, påpekar Mimmi Eriksson.

– Sedan är genusfrågan avgörande. Företaget ska i alla fall tänkt över hur de ska få in fler kvinnor.

Fakta

Namn: Mimmi Eriksson.
Ålder: 24.
Familj: Sambo.
Bor: Tyresö.
Utbildning: Data- och systemvetenskap, inriktning mot interaktionsdesign, Stockholms universitet.
Yrke: Nyanställd som Sharepointkonsult på Connecta.
Fritidsintressen: Löpning, ridning och annan rolig träning.