Den tyska affärssystemleverantören SAP har haft stora framgångar med databashanteraren Hana som körs i arbetsminnet. Nu ska även företag som inte har resurser att själva husera databasen ges möjlighet att köra den som en molntjänst. Hana Enterprise Cloud ska i första hand köras via SAPs egna datahallar runt om i världen men under tisdagens presentation av den nya tjänsten säger SAPs teknikchef Vishal Sikka att det inte finns något hinder att använda molntjänsten ihop med egna it-resurser.
– I många fall kan det handla om att företag behöver lite extra datakraft under en begränsad period och då är det bara att koppla upp sig till vår tjänst. Vi har uppgraderat datahallarna i Europa och kunderna där behöver inte vara oroliga för att få sin data utspridd på servrar utanför EU, säger Vishal Sikka under en telefonkonferens som Computer Sweden deltar i.

Bland de fördelar han nämner är möjligheten att kunna använda molntjänsten som en extra säkerhetslina där man kan göra återställning av data om olyckan skulle vara framme.
Vishal Sikka berättar att det ska gå oerhört snabbt att få tillgång till datakraften i molnet och att det sker via en plattform kallad Cloud Frame Monitor varifrån kunderna kan lägga till nya serverresurser via ett nytt grafiskt gränssnitt. Här talas det om en cell-baserad konfigurationsmodell där man kan få tillgång till hundratals terabyte arbetsminne, dedikerad lagring, nätverk och datakraft som enligt SAP ska ge "10 000 gånger snabbare dataflöden".

SAP har ännu inte publicerat några exakta prisuppgifter på de nya molntjänsterna men uppger att vissa av dessa redan går att få via Amazon Web Services och att flera av företagets partners även kommer att bygga hyrtjänster kring Hana. Längre fram lovar Vishal Sikka att alla SAPs produkter ska bli tillgängliga via Hana Enterprise Cloud.

Bland de analytiker som hunnit granska SAPs nya tjänster finns Stefan Ried på Forrester Research som på sin blogg skriver att Hana tidigare haft en del begränsningar där användarna varit bundna till fysisk hårdvara och haft svårt att få det att fungera i en virtuell miljö med delade resurspoler. Han anser att den nya molntjänsten löser många av dessa problem och att SAPs nya administrationsplattform ser ut att kunna underlätta en bredare användning av minnesdatabaser. Fortfarande anser Forrester Research dock att SAP behöver hitta en enklare modell för licenshanteringen.
– Företag som redan sitter på en Hana-licens får inga större problem med att även koppla på molnerbjudandet men för alla andra blir situationen lite mer komplicerad, skriver Stefan Ried.
Fler detaljer kring hur sådant ska lösas förväntas stå högt på dagordningen under nästa veckas konferens Sapphire i Orlando.

Fakta

Hana är en teknik från SAP där både själva databasen och de program som används för att ställa frågor till databasen körs i arbetsminnet. Det innebär att den största flaskhalsen i databashantering, den relativt långsamma läsningen från hårddisk, försvinner. Hana körs på servrar från olika hårdvarutillverkare. Hana kan användas "ren" eller som komplement till traditionella databassystem med hårddisk.
Hana Enterprise Cloud är en prenumerationstjänst där man får datakraft via SAPs serverhallar.