Socialdepartementets satsning på ett personligt hälsokonto är förbi den första fasen. I alla fall om det tilldelningsbeslut för att bygga it-plattformen som nu gått till Capgemini står sig och inte överklagas.

Planen är att de första tjänsterna ska finnas på plats i slutet av hösten för vissa grupper och att kontot ska vara tillgängligt för alla svenskar under 2014.

– Vi börjar med dem som har möjlighet att lämna ut elektronisk information om patienterna och kopplar dem mot hälsokontot först – det handlar om landstingen i Uppsala, Stockholm och Norrbotten och dessutom om den privata mödravårdsföretaget Mama Mia, säger Eva Leach Elfgren som är projektledare.

– På så vis går vi i takt med den utrullning av journaler på nätet som landstingen planerar och där Uppsala har gått först. Delar av den information som finns där kan läggas över till hälsokontot.

Tanken är att medborgarna ska kunna hämta de uppgifter som finns i Mina Vårdkontakter – de elektroniska tjänster som vården erbjuder – och föra över dem till sitt hälsokonto.

– När det ligger där äger du själv informationen men det mesta du tittar på i Mina Vårdkontakter ägs av vården, säger hon.

Det kan väl knappast vara den enda nyttan?

– Nej, det finns mycket mer som kontot kan användas till. Det går att få över sin läkemedelsinformation som Apotekens Service står för också och sedan har vi pratat med en massa tredjepartsleverantörer som planerar att göra fiffiga saker, säger hon.

– Det handlar mycket om friskvård men också om läkemedel, flera apotek är intresserade av att skapa tjänster exempelvis.

Förutom den tjänstemarknad som man hoppas ska växa upp – och där också Vinnova har i uppdrag att stötta innovation – så kan vi som enskilda individer också ladda in de information vi själva vill. Det kan vara både dokument och bilder. Det finns heller inget tak för hur mycket som kan lagras på ett enskilt konto.

Går det att se om det utnyttjas till att lägga in filmer som laddats ner i stället för hälsorelaterat material?

– Nej, det gör det ju inte egentligen. Informationsmodellen är byggd för att vara kopplad till hälsa och vård men det kan vara svårt att se vad som stoppas in. Däremot ser vi till att det finns en gräns för hur stora enskilda objekt som lagras för att det ska finnas en spärr.
Eva Lech Elfgren påpekar också att kontot givetvis omfattas av ett regelverk och att kontona kan granskas om det blir fråga om brottsutredningar.

– Men det vi märker är att det är en väldigt bra tajmning att hälsokontot kommer nu. De parter vi talar med ser det som en viktig pusselbit att hitta ett sätt att ge individerna information. Tiden är mogen.

Fakta

Staten vill att svenskarna ska ha bättre koll på sin hälsa och göra färre läkarbesök. Därför satsar regeringen 240 miljoner kronor på en internettjänst för personlig hälsoinformation.
Plattformen ska drivas av staten och privata tjänsteleverantörer kan bidra med innehåll.
Ett av de områden som prioriteras högst att få igång är läkemedel och tanken är att tidigt ansluta Läkemedelsförteckningen och Receptregistret som i dag finns hos Apotekets Service.
Medicinsk information från journaler, från mödra- och barnvård, eller information om vaccinationer och kroniska sjukdomar är också högt prioriterat.