I dagsläget kan vem som helst gå in och söka i ett öppet arkiv hos Punkt Se för att få information om vem som står bakom ett svenskt domännamn. Detta har varit ett verktyg som bland annat journalister har kunnat använda sig av för att kontrollera vem som är avsändaren för en sajt. Från och med den 3 juni kommer dock nya registreringsvillkor för svenska domännamn ta bort den här möjligheten, en ändring som görs efter förslag från Datainspektionen. Ulrika Bergström är jurist på Datainspektionen, och menar att registreringsvillkoren fram tills nu inte varit utformade på ett sätt som stöds av personuppgiftslagen.

– För att man ska få publicera sådan information på nätet så bör det finnas ett samtycke från individen, och i vår remiss från 2010 så föreslog vi att det borde bli valbart. Som registreringsvillkoren varit utformade så har inte det valet funnits, har man inte accepterat att bli publicerad så har man heller inte fått teckna ett domännamn, säger Ulrika Bergström.

Datainspektionen började granska den här frågan efter att man hade fått in ett klagomål från en privatperson som inte uppskattade att få sitt namn offentligt publicerat. Datainspektionen får nu som myndigheten vill när Punkt SE nu alltså ändrar sina registreringsvillkor. När de nya villkoren börjar gälla så kommer domännamn registrerade av privatpersoner ej längre vara sökbara i det öppna arkivet.

Maria Ekelund är kommunikationschef hos Punkt SE och hon bekräftar att ändringen kommer att göras i registreringsvillkoren. Man väljer dock att inte göra synligheten till ett valbart alternativ, utan privatpersoner som registrerar nya domännamn kommer automatiskt att vara dolda i arkivet på deras sajt.
.
– Vi kommer att dölja privatpersoners namn från det sökbara arkivet när de nya villkoren träder i kraft. Man kommer ha möjligheten att kunna skicka in en begäran till oss om att få synas, men vi gör det inte valbart vid registreringen eftersom vi inte tror att särskilt många skulle utnyttja det alternativet.

Jonas Nordling är ordförande för Journalistförbundet, och tycker det är en tråkig utveckling som beslutet, eller i förlängningen lagstiftningen, leder till.

– Det är en olycklig ändring eftersom det gör det ännu svårare att se vem som står ansvarig för uppgifter som sprids på nätet. Vi skulle snarare behöva fler verktyg för att kunna se vilka som står som ansvariga utgivare, inte färre, säger Jonas Nordling.

Punkt SEs nya villkor uppmärksammades först av bloggen Journalisttips.