Uppdaterad: Med bilder på barnen i förskolans vill privata Pysslingens förskolor visa upp sin verksamhet för föräldrar och dela information mellan personal på andra förskolor inom koncernen. Men enligt en anmälan till Datainspektionen finns ingen chans för de föräldrar som inte vill att deras barn ska synas i sociala medier att slippa undan.

”Alla som jag har dryftat frågan med är starkt kritiska till detta sätt, som jag som förälder inte har möjlighet att tacka nej till, förutom om jag byter till en förskola som inte ägs av Pysslingen/Academedia/Investor”, skriver anmälaren.

Enligt Academedias egen policy för sociala medier ska tillstånd från föräldrar inhämtas innan bilder publiceras. Dessutom säger policyn att inga barn ska kunna identifieras på bilderna. Det räcker dock med en snabb sökning på Facebook för att se att den policyn inte följs av alla koncernens förskolor.

Nu kräver Datainspektionen svar på vilka uppgifter som publiceras på Facebook och varför. Dessutom vill Datainspektionen ha svar på hur hänsyn tas till barn med skyddade personuppgifter i samband med förskolornas Facebookanvändande.

– Vi ska vara återhållsamma med barn som går att identifiera på bilderna, säger Paula Hammerskog som är kommunikationsdirektör på Academedia som äger Pysslingen.

Hon säger också att det går att slippa att få bilder på sina barn publicerade.
– Om det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska visas på Facebook, då ska vi respektera det till 100 procent, säger hon.

Pysslingen har skickat ett svar på Datainspektionens frågor och väntar nu på svar.
– Jag tycker att det är otroligt bra att det här blir provat, säger Paula Hammerskog.