De operatörer som köper kapacitet i Telias kopparnät är mycket kritiska. Skälet är att Telia nyligen ändrat sina regler för hur operatören behandlar en avbeställning av bredband.

När till exempel en kund skaffar ett bredbandsabonnemang av Spray köper Spray i sin tur kapacitet av Telenor som i sin tur köper av Telia affärsområdet, Teliasonera Nät och produktion. En kedja av leverantörer där Telia sitter på trumkortet, accessnätet.

Problemet uppstår om kunden ändrar sig mer än ett halvt dygn efter beställningen. Då måste kunden vänta tio dagar på att Telia har installerat den tjänst som kunden beställde från början. Först då kan operatörerna, exempelvis Spray och Telenor, skicka avbokningen och eftersom Telia sedan har ytterligare en månad på sig att avaktivera tjänsten fördröjs processen ytterligare.

Det innebär att bredbandskunden inte kan gå till en annan bredbandsleverantör under tiden. För medan Telia arbetar med avbeställningen är kunden låst. Visserligen kostar det inte kunden något, men bredbandslös blir han.

I dag kan operatörerna agera snabbare. I stället för en halv dag har de sex dagar på sig att skicka in en avbeställning till Teliasonera Nät och produktion. Den lagliga ångerrätten är 14 dagar och omfattas i dag även av telefoni och internet.

- Det blir svårt för kunden att använda sig av sina lagliga rättigheter att ångra köp, säger Jonas Bengtsson, vice vd på Telenor.

Det är också ett ekonomiskt avbräck för de operatörer som köper nätverkskapaciteten av Telia. Men det är konsekvenserna för ångerrätten som Jonas Bengtsson tar fasta på.

- Jag tycker att det är upprörande, faktiskt. Det innebär att vi helt kan förlora dynamiken i adsl-marknaden, säger han.

Bolaget tänker nu först stöta på hos Telia för att se om de förstår konsekvenserna av de nya reglerna. Om då inget sker blir nästa steg Post- och telestyrelsen. Det borde vara intresserade, anser Jonas Bengtsson.

- Vi har inte fått någon motivering från Telia. De har bara lagt ut förändringen på sin webb, säger han.

Men Telia anser inte att kundernas ångerrätt är hotad. Enligt Kåre Sjöholm, presstalesman på Telia, inför bolaget visserligen förändringarna men skälet är att man velat minska antalet annulleringar.

- Våra nya rutiner skapar bättre ordning och reda både för oss och övriga operatörer och minskar risken för beställningar sker utan att det finns påskrivna slutkundsavtal i slutändan, något som ökat antalet annulleringar, säger han.

Lång väntan
Teliasonera ändrar reglerna för leverans av delad ledning (koppar). Hittills har en beställare kunnat annullera en gjord beställning inom sex dagar. Från och med den 1 maj gäller att beställningen måste annulleras senast dagen efter gjord beställning. Därefter måste kunden vänta på att Telia installerat tjänsten för att den ska kunna avinstalleras, men också på Telias uppsägningstid, en månad. Det innebär att kunden får vänta cirka 1, 5 månad på att beställa den nya bredbandstjänsten. Tio dagar senare är den nya beställningen inne, alltså cirka två månader efter att man utnyttjat sin ångerrätt.