Vad är bitcoin?

Bitcoin är en valuta utan land. Det finns ingen säkerhet för bitcoin. Bitcoinens värde beror enbart på användarnas förtroende för valutan. Ingen regering eller riksbanksdirektion kan påverka den saken. Metoden att ge ut pengar är originell. Det är inte riktigt ett lotteri, men nästan.

Varför finns bitcoin?

Syftet är att skapa en valuta som kan användas för anonyma betalningar och som inte kontrolleras av någon stat eller organisation. Hur det ska gå till beskrev 2008 i en artikel av signaturen Satoshi Nakamoto, vars identitet fortfarande är okänd. Nätverket som ger ut bitcoin kom i gång 2009.

Hur blir man ägare till bitcoin?

Du går med i Bitcoinnätverket och installerar ett program på din dator. Programmet arbetar med att lösa en komplicerad matematisk uppgift. Det kallas för ”mining”. Om programmet löser uppgiften belönas du med 50 bitcoin. Bitcoin är teckenserier som du kan spara på din hårddisk, skriva på papper eller översätta till qr-kod. Du kan handla för bitcoin hos ett fåtal vanliga företag. Du kan också handla på hemliga handelsplatser på internet där du kan köpa sådant som inte är lagligt. Betalningarna är anonyma. [Tillägg: Du kan givetvis också växla till dig Bitcoin eller ta emot Bitcoin som betalning för varor eller tjänster. I så fall behöver du bara installera en Bitcoinplånbok på din dator.]

Kan jag skaffa bitcoin med min vanliga dator?

Det blir svårt. Du behöver skaffa en specialdator för att ha en chans till framgång. Det finns särskilda datorer att köpa för ”bitcoin mining”. De är utformade för snabba matematiska beräkningar. [Tillägg: Detta gäller "mining". Du kan spara Bitcoin på vilken dator som helst.]

Varför är det så svårt?

Det får inte vara lätt att skaffa bitcoin [tillägg: genom mining]. Då skulle pengarna snabbt bli Monopolpengar. Det är svårt och blir svårare och svårare. Dels därför att uppgiften som man måste lösa blir allt mer komplicerad, dels därför att det blir fler som tävlar om pengarna.

Hur många bitcoin finns det?

Under 2013 kommer det att finnas över tio miljoner bitcoin. Det blir aldrig mer än 21 miljoner, då är det stopp. Men det händer inte förrän 2140. Hälften av alla bitcoin kommer alltså att ha släppts redan i år. 2017 har tre fjärdedelar av alla bitcoin släppts. Sedan tar det alltså 123 år tills den sista bitcoinen grävs fram. Så det är lätt att inse att ”bitcoin mining” blir allt mer krävande.

Hur mycket är en bitcoin värd?

I april 2013 fick du betala runt tusen kronor för en bitcoin. 2009 var en bitcoin värd några ören. Kursen har stigit kraftigt sedan årsskiftet, men det är stora svängningar. Svängningarna beror delvis på angrepp mot den största växelsajten för bitcoin, Mt. Gox, men troligen även på spekulationsköp.

Hur handlar man med bitcoin?

Bitcoin skickas mellan speciella adresser. Alla som använder bitcoin behöver en eller flera sådana adresser. Varje betalning registreras i den så kallade blockkedjan, block chain. Det är en databas som är distribuerad bland alla användare. (Det finns alltså ingen central server för bitcoin, utan all information är utspridd bland användarna.) Syftet är att göra det omöjligt att kopiera en sifferserie och dubbelbetala med den. Varje bitcoin (sifferserie) har alltså en ”stamtavla” som visserligen inte gör det möjligt att identifiera köpare och säljare, men som obönhörligt avslöjar dubbelbetalningar. Proceduren för att kolla och bokföra en betalning är tidskrävande, vilket är ett vanligt klagomål.

Vad händer om min hårddisk kraschar?

Om du har bitcoin på hårddisken förlorar du pengarna. Det är som att tappa plånboken. Du kan ta backup på hårddisken. Teckenserien som är värdebärare är vanligvis 33 tecken lång och du kan skriva upp den på papper om du vill. Du kan ändå betala med den. Men tappa inte papperslappen.

Kan man växla sig till bitcoin?

Det finns flera sajter på nätet som växlar bitcoin som vilken valuta som helst. Den mest kända heter Mt Gox.

Är alla betalningar anonyma?

Databasen över transaktioner innehåller ingen personlig information. Bitcoinadresserna som används för transaktionerna innehåller inte heller någon personlig information. Dessutom rekommenderas det att man skaffar en ny bitcoinadress för varje transaktion. Man kan ha hur många adresser som helst. Däremot är databasen över transaktioner offentlig. Krypteringsexperterna Dorit Ron och Adi Shamir har laddat ner transaktionsdatabasen och visat att man kan hitta mönster i betalningarna, till exempel dra slutsatsen att ett antal adresser hör till samma person eller organisation. Så det är möjligt att en spionorganisation som FRA eller amerikanska NSA kan övervaka transaktionerna med bitcoin och dra slutsatser av betalningsmönstren.

Är bitcoin lagliga?

Än så länge, ja. Amerikanska skatteverkets byrå för ekonomisk brottslighet har fastslagit att bitcoin inte är olagliga och inte heller behöver rätta sig efter lagar och bestämmelser för betalningsförmedlare. Om man växlar bitcoin mot dollar måste man följa amerikanska lagar om betalningsförmedling.

Fakta

  1. Vad är pengar? Pengar är värdebärare som tas emot som betalning av andra än utgivaren. Presentkort, spelmarker, polletter och liknande är alltså inte pengar. Normalt är det bara stater som ger ut pengar.
  2. Vad är elektroniska pengar?Elektroniska pengar är sifferserier som lagras i datorminnen. De kan vara knutna till en existerande valuta, som kronor och dollar. De kan också ingå i ett fristående system, en virtuell valuta.
  3. Är kontokort elektroniska pengar?Egentligen inte. När vi betalar med kontokort säger vi: ”dra detta belopp från mitt bankkonto och sätt in det på affärens bankkonto”. Kontokortet som sådant innehåller inga pengar.
  4. Vad är elektroniska kontanter?När man talar om elektroniska kontanter menar man att sifferserierna som representerar pengar verkligen finns hos innehavaren. Alltså som när vi har sedlar i våra plånböcker. Tappar man bort en sedel är den borta – man kan inte gå till banken och begära en ny sedel i stället för den borttappade. Elektroniska kontanter följer samma princip. Det svenska Cashkortet, som användes runt 2000, var till för betalning med elektroniska kontanter. Erfarenheterna från Cashkortet tyder på att användarna inte accepterar principen om elektroniska kontanter. De ville ha tillbaka sina pengar om de tappade bort sitt Cashkort.
  5. Vad är en virtuell valuta?En virtuell valuta är elektroniska pengar som inte är knutna till en nationell valuta. Deras värde beror på användarnas förtroende. Växelkursen varierar. Förutsättningen för att en virtuell valuta ska fungera som valuta är att tillräckligt många tar emot den som betalningsmedel. Det finns också virtuella pengar som kan jämföras med spelmarker. De är bara användbara i ett datorspel eller i en virtuell miljö.
  6. Vad är en kryptovaluta?Den mest kända kryptovalutan är bitcoin. En kryptovaluta använder metoder från kryptering för två ändamål. Dels för att visa att pengarna är äkta. Sifferserien som representerar ett värde ska, om den är äkta, passa till en krypteringsnyckel. Dels används kryptering för att hålla betalningarna hemliga. Utomstående som avlyssnar trafiken på internet ska inte kunna se vem som skickar pengar till någon annan.