Under Dells senaste kvartal som avslutades den 3 maj föll företagets vinst med hela 79 procent och slutade på 130 miljoner dollar. Ned från 635 miljoner dollar samma period året innan.

Omsättningen minskade med två procent och slutade på 14,07 miljarder dollar, motsvarande drygt 93 miljarder kronor.

Dell pc-division drabbades hårt under perioden och försäljningen minskade med nio procent till 8,9 miljarder dollar. Försäljningen av laptops drabbades extra hårt och Dells rörelseresultat dök med 65 procent till 224 miljoner dollar.

Enligt Dells ekonomichef, Brian Gladden, är Windows 8 en del av problemen.

– Från vår ståndpunkt har Windows 8 inte varit den katalysator som vi hade hoppats på säger, Brian Gladden.

Enligt Brian Gladden kommer efterfrågan på pc-datorer att fortsätta minska de kommande kvartalen.

Dells försök att lämna börsen har också vägt in i det dåliga resultatet. Företaget spenderade 90 miljoner dollar under kvartalet i sina försök att köpa ut företaget från börsen.

IDG News