Samtidigt som Telia går ut med att man tänker satsa 5 miljarder per år på utbyggnader av deras nät fram till 2015, så riktade idag it-minister Anna-Karin Hatt hård kritik mot den täckning svenska operatörer erbjuder. Fram för allt är hon kritisk mot de optimistiska täckningskartor som operatörerna marknadsför sina produkter med, och menar att det kan vara tal om falsk marknadsföring.

– Kunden förtjänar att få den produkt som man blivit lovad. Tittar man på operatörernas täckningskartor får man en helt annan bild än när man talar med folk runtom i landet.

Ministern vill inte lägga fokus på någon särskild del av landet, utan menar att problemen finns både ute på landet och i storstäderna, och hos samtliga operatörer. Hon tycker att Sverige är ett av de länder i världen med bäst förutsättningar för att ha en bra mobiltäckning, dels för att det upplåtits väldigt mycket mark för ändamålet, men också för att svenskarna i allmänhet är väldigt positivt inställda till ny teknik.

– Svenskarna är ett teknikälskande folk, och är därför beredda att betala för en bra täckning, men då krävs det också att operatörerna håller sina löften.

Anna-Karin Hatt berättade vid en presskonferens under fredagen hur hon vill komma åt problemet. Post- och Telestyrelsen, PTS, kommer att få i uppdrag att utföra stickprovsmätningar i olika delar av landet, och med olika mobiltelefoner. Man vill att de mätningarna ska ske så snabbt som möjligt, och förväntar sig att kunna presentera resultaten redan till den 28 juni.

Utöver det så vill regeringen att PTS också undersöker förutsättningarna för att bygga ut näten ytterligare genom lokala möten. Man vill att operatörerna tillsammans med lokala aktörer sitter ner och diskuterar hur man kan förbättra täckningen på de platser där näten inte räcker till idag. PTS kommer även samla in information från operatörerna själva kring vilka mobilnätsutbyggnader som är planerade, och sammanställa detta på ett sätt som inte görs idag. Allt ska slutligen mynna ut i en långsiktig plan för hur mobiltäckningen ska kunna ökas, och denna är tänkt att redovisas tidigt nästa år.