Polisen har stora problem med sitt nya rapporteringssystem Pust Siebel. En enskild rapport efter ett enkelt ingripande kan ta flera timmar att fylla i jämfört med runt 20 minuter i det gamla systemet. Problemen hindrat polispatrullerna i sitt arbete.

– Jag får inte ihop ekvationen med att vi ska vara ute och synas mer och lagföra fler när vi sitter med ett datasystem där det som tidigare tog tio minuter en kvart nu tar två timmar. Vi är slavar under vårt eget system, säger Lennart Widerfeldt som är kommissarie och ämnesansvarig för införandet av Pust i Borås.

Enligt interna rapporter som Computer Sweden tagit del av har problemen med det nya systemet gått så långt att det börjat betecknas som ett arbetsmiljöproblem. En av anmälarna beskriver det som ”en helt oacceptabel arbetssituation som man inte ska behöva utsättas för”.

Under den första månaden som systemet kördes kom 15 anmälningar i polisens eget system för arbetsmiljöincidenter. Men mörkertalet kan vara stort. På polisens sambandscentral i Västra Götaland antecknas varje gång en polispatrull i länet måste avbryta rapportering som tar onormalt lång tid för att i stället åka ut på akuta uppdrag. Mellan 29 mars och 19 april antecknades 21 tillfällen. Det betyder i snitt ett fall per dag när poliserna varit tvungna att avbryta rapporteringen för att det inte funnits tillräckligt med personal för att ta hand om akuta polisärenden. Bilden bekräftas av Lennart Widerfeldt.

– Jag hör varje vecka att det krånglar och då talar jag bara om Boråsenheten, säger han.

Under våren har utrullningen av det nya systemet försenats flera gånger. Efter att först ha tagits i skarp drift för landets alla poliser den 25 februari så stoppas systemet igen den 28 februari. Systemet sätts sedan i drift igen i Stockholms län. Men den 3 mars beslutade Rikspolisstyrelsen att slå till bromsen igen. Några veckor senare var systemet åter i drift i fem av landets 21 regionala polismyndigheter. Men buggarna i systemet och problemen finns kvar. Så sent som den 10 maj lämnade Polisen i Alingsås två nya arbetsmiljöincidenter.

Bakgrunden är att Polisen håller på att byta ut sitt gamla utredningssystem mot ett nytt. Hittills används den nya versionen bara för enklare brott som till exempel rattfylla och ringa narkotikabrott. Men tanken är att det nya systemet ska kunna användas genom hela rättsväsendet och för alla typer av brott. Förhoppningen är att det ska bli lättare att dela information mellan till exempel polis, åklagare, domstolar och Brottsförebyggande rådet.

Det nya systemet kommer från Oracle och införs med hjälp av konsultbolaget Accenture. Till skillnad från det gamla systemet där utredningarna sorterades i mappar så ska poliserna nu arbeta i ett system bestående av flikar.

Lennart Widerfeldt räknar till 13 grundflikar som var och en innehåller mellan en och fem underflikar med uppgifter som ska fyllas i. Om den som rapporterar missar något kan rapporten inte skickas in utan hon eller han blir tvungen att leta sig tillbaka genom flikarna för att se var felet ligger.

– Det är segt och trögt och det är inte användarvänligt, säger Lennart Widerfeldt.

Polisen har prövat ett liknande fliksystem i slutet av 1990-talet som fick underkänt i användarstudie.

– Det fanns ingen bra överblick. Det resulterade att man byggde om systemet 1999-2000. Nu kommer vi tillbaka med en helt ny plattform som ska ta hand om alla utredningar. Jag som var med när det gamla systemet kom känner att nu backar vi 13 år i tiden, säger han.

CS har tidigare berättat om kritiken mot att den egenutvecklade Javabaserade versionen av Pust som polisen lagt 100 miljoner kronor på i utvecklingskostnader skrotas. För den nya versionen från Oracle har det budgeterats 100 miljoner kronor per år fram till 2015 när den ska vara fullt införd.

Även Polisförbundet är kritiskt till hur införandet av det nya systemet gått till och att personalen inte fått någon riktig utbildning i det nya systemet.

– Det handlar om att utbilda i tid och att ha en lite mer levande utbildning än bara via e-learning, säger Charlotte Nichols som är ombudsman på Polisförbundet.

Hon är också kritisk till hur det nya systemet utformats när det gäller gränssnittet mot användaren.

– Att man får trycka fler gånger för att producera samma rapport är ju knappast utveckling av ett system, säger hon.

Polisförbundet är dock inte negativ till att ett nytt gemensamt utredningssystem införs.

– Det är bara att implementationen av det inte varit acceptabel. Det har inte varit färdigt när de levererats och de 21 polismyndigheterna har bara varit tvungna att ta emot detta, säger Charlotte Nichols.

Fakta

"Avrapporteringstid 5 timmar för en rattfylla. Stäng ner Pust tills felen åtgärdats! Den kan inte vara acceptabelt att en polispatrull blir ståendes halva arbetspasset för en rattfylla. Resultatet blir att inga poliser finns i yttre tjänst. Aktuellt datum var vi minimibemanning. Att då ställa en bil är inte acceptabelt utan pinsamt."

"Pust är ett icke fungerande program. Jag förstår inte hur man kan införa ett program som inte är färdigutvecklat, helt oacceptabelt att vi tvingas sitta framför datorn i flera timma när vi egentligen borde vara uta och jobba."

"Dra tillbaka Siebel Pust och återinför gamla Pust. Inför inte Siebel Pust förrän det är 110% BUGGFRITT. Den här hetsen med att införa detta program är för mig helt oförståeligt, dom som har tagit beslitet är inte dom som drabbas. Det är orättvist tycker jag."

- ur tillbudsrapporter från Polisen i Alingsås, 10 maj 2013.