Nyligen fick Capgemini uppdraget att skapa en it-plattform för det nya personliga hälsokonto som regeringen beslutat om. Deras anbud låg på 229 miljoner kronor och avtalet löper över tre år med en möjlig förlängning på ett år.

Men nu har upphandlingen, som genomförts av Apotekens Service, överklagats till förvaltningsrätten av tre av de deltagande leverantörerna – Vita Utilities, Infogosoft och Compugroup Medical Sweden, CGM.

– Vi anser att upphandlingen ska göras om eftersom förfrågningsunderlaget och har sådana omfattande brister att det inte går att förstå vad som efterfrågats, säger Daniel Andersson, affärsområdeschef för strategiska konsulttjänster på CGM.

– Det är heller inte klart vad vi mätts på utan det hela känns väldigt subjektivt och slarvigt.

CGM anser att utvärderingskriterierna är allt för vagt och oklart formulerade och endast anges i allmänna ordalag.

– Sammantaget står detta i strid med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Principerna för poängsättningen ger för stort utrymme för godtycke och får anses medföra en i princip fri prövningsrätt för Apotekens Service, säger Daniel Andersson.

– Nio av fjorton leverantörer lämnade in anbud. Vi rankades som nummer fem och för oss är viktigt att vi får veta hur utvärderingen gjorts.

Företaget har bett att få ut handlingarna för att den vägen kunna se hur bedömningen gått till.

– Det har vi inte fått. Apotekens Service hänvisar till att de inte är en myndighet i offentlighets- och sekretesslagens mening och att de inte har någon skyldighet att lämna ut några handlingar. Det känns väldigt konstigt – man undrar vad de försöker dölja, så då överklagade vi för att ta till vara CGMs och de andra leverantörernas rätt till överprövning av upphandlingen.

Fortfarande är ju det personliga hälsokontot inte så specificerat – det är ett koncept som ska fyllas med innehåll. Har det gjort upphandlingen luddig?

– Ja, absolut. Det blir svårt att förstå vad som efterfrågas. Som leverantör försöker vi sätta det i ett sammanhang men det här har varit väldigt diffust och oklart. Samtidigt är det en rätt stor upphandling och rör rätt mycket pengar. En så stor upphandling bör inte göras på så lösa boliner, säger Daniel Andersson.

Fakta

Regeringen lanserade idén om personliga hälsokonton i höstas och har avsatt 240 miljoner på under tre år för att få igång dem- Personliga hälsokonton ska kunna användas av alla invånare – de ska själva kunna administrera sitt konto och lägga in den information runt sin hälsa som de vill. Bland annat planerar man att snabbt föra det möjligt att få in sina uppgifter från Läkemedelsförteckningen och Receptregistret. Tanken är också att få in ett antal tredjepartsleverantörer som ska erbjuda tjänster. Planen är att de första tjänsterna ska finnas på plats i slutet av hösten för vissa grupper och att kontot ska vara tillgängligt för alla svenskar under 2014.