Hårdvara
Egna delar eller utomstående leverantörer

Oracle och IBM som har sin egenhårdvara medan SAP har ett stort antal hårdvarupartner, till exempel HP, Dell och Cisco, men även IBM.

Argumenten för och emot är uppenbara. Oracle och IBM trycker på att de har bättre möjligheter att kontrollera konfigurationer, erbjuda support och även att koordinera utvecklingen av olika delar av systemen.

Från SAP-håll framhålls möjligheten att välja hårdvara i en lösning som en mer flexibel modell.

Brett eller smalt
Punktvisa insatser eller hela arkitekturen

SAP ser nyckelfärdiga servrar med företagets minnesdatabas Hana som generella plattformar för alla typer av it, till och med som en bottenplatta i molnplattformar. Att SAP erbjuder sitt stora affärssystem på Hana är ett starkt bevis för att SAP ser Hana som en universalplattform.

Oracle och IBM hävdar i stället att kunderna vill optimera vissa delar av sina beslutsstödsarkitekturer, och även it-arkitekturer i allmänhet, med hjälp av nyckelfärdiga databasmaskiner.

De här strategierna är inte konstiga om man tittar på företagens övriga sortiment. SAP konkurrerar inte särskilt mycket med egna, andra produkter genom att erbjuda Hanabaserade maskiner som generella plattformar.

Oracle och IBM har gott om alternativa och kompletterande pro-dukter och hoppas säkerligen kunna sälja flera av dem till en och samma kund.

En maskin eller flera
Generell maskin eller flera specialiserade

Av de olika synsätten kring heltäckande lösningar och punktvis optimering följer att SAP erbjuder en huvudprodukt, medan Oracle och IBM har flera, differentierade. När SAP erbjuder olika konfigurationer av Hanamaskiner ligger fokus på att beskriva skillnader i kapacitet, skalbarhet och replikering av data. I SAPs värld är Hana, eller ska åtminstone bli, en heltäckande plattform för att hantera data och köra applikationer.

IBM och Oracle erbjuder i stället en uppsjö av olika maskiner, för olika ändamål: transaktionshantering, traditionellt beslutsstöd och hantering av stora datavolymer (big data), men även för mindre databasorienterade uppgifter som att hantera rena beräkningar och att köra mellanprogram.

Minne eller inte
Snabbt – men dyrt

SAPs strategi är att så mycket data som möjligt, helst alla, ska lagras i minnesdatabasen Hana. Det enda undantaget är förstås att diskar och andra beständiga lagringsmedier finns med i bilden i underordnade roller för att garantera just beständighet.

IBM och Oracle framhäver att det inte är lämpligt att lagra alla data i minnet. Det blir mycket dyrare än att använda blandade arkitekturer med vissa data på disk och andra i minnet. SAPs motargument är att dubbellagring minskar om så mycket data som möjligt finns i minnesdatabaser. Då ska behovet av disklagring minska.

En eller flera databaser
Direkt från källan eller inte

SAPs lösning för att förenkla och för att förbättra prestanda för beslutsstöd är att köra analyser direkt på transaktionsdatabaser som finns i minnet, i stället för att duplicera data med olika databasmodeller, lagrade i olika databaser, på olika hårdvara. Det ska till exempel leda till att det går åt mindre tid för dataöverföring.

SAPs universalsyn för Hanabaserade lösningar går igen, liksom Oracles och IBMs motsatta syn som går ut på punktvis optimering och att olika data hanteras bäst på olika sätt, med olika hårdvarulösningar. Frågan är vilken av strategierna som medför störst förändringar av existerande arkitekturer.

Visionerna
Revolution eller evolution

SAP har den starkaste visionen, mätt i förändring mot nuläget. Visst går det att se Hanabaserade databasmaskiner som direkta ersättare till dagens diskbaserade databaser, men riktigt stora vinster av minnesdatabaser får den som ser över sina databasmodeller och konsoliderar databaser till minnet för att und-vika dubbellagring. Frågan är hur svåra sådana genomgripande förändringar av arkitekturer är att genomföra.

Oracle och IBM har en mer evolutionär syn på sina databasmaskiner och på sina andra nyckelfärdiga produkter. Tanken är att hitta de svaga punkterna i arkitekturerna och ersätta lösningarna för dem med mer effektiva produkter. Det ska ge en förbättrad helhet, utan krav på genomgripande arkitekturförändringar.

Fakta

  • Appliances, engineered systems, databasmaskiner. Kärt barn har många namn. Det handlar om förkonfigurerade servrar med all mjukvara och alla komponenter som krävs för användning. Vinsten för kunderna är uppenbar: att slippa problem och att ha en enda supportkontakt. Dessutom finns det goda möjligheter för leverantörerna att fintrimma prestanda, eftersom de har full kontroll över konfigurationerna.
  • Av tänkbara användningsområden är databashantering det mest uppenbara och inom den nischen sticker beslutsstöd och dataanalys ut. Oracle, IBM och SAP hänger på tåget, men gör det från olika utgångspunkter.
  • SAP fokuserar på minnesdatabasen, och plattformen, Hana och pratar om hårdvarupartner vad gäller nyckelfärdiga produkter. Det finns inte ens något riktigt namn på själva produkterna.
  • Oracle erbjuder hela fem specialiserade produkter: Exadata, Exalogic, Exalytics, Big Data Appliance och Sparc Supercluster. Fokus ligger i varierande grad på hantering av data och att köra analyser.
  • IBM delar in sina nyckelfärdiga maskiner i tre familjer: Puredata, Pureapplication och Pureflex.