Det finns fog för den kritik som poliserna på fältet riktar mot Pust. Det konstaterar Ola Öhlund, cio på Polisen.

– Tekniken har inte lirat i alla delar men nu satsar vi hårt på att fixa till det.

Samtidigt framhåller han att det inte är unikt för just Pust-projektet.

– När man håller på med stora utvecklingsprojekt är det alltid saker som måste rätas upp och rättas till, säger han.

– Det vi har sett är att vi varit överambitiösa. Vi släppte ett system som inte var tillräckligt bra för tidigt och så hade vi ingen fullskalig utbildningsinsats, det borde vi ha haft. Vi har också blivit varse problem i applikationslagret under resans gång så vi bygger nu en ny testmiljö och förstärker utbildningen inför kommande leveranser.

Han vänder sig också mot bilden att det nya rapporteringssystemet inte används.

– Vi har kommit upp i 80 procent av den användning som fanns i den första versionen av Pust. Det är en ganska hög användning. Nu arbetar vi på många fronter för göra det mer lättanvänt. Och så utbildning, som sagt – de som inte kan systemet använder det inte heller.

Till midsommar räknar han med att systemet ska vara tillräckligt stabilt för att senare under sommaren testa att även kunna rapportera in trafikbrott via systemet.

– Ja, vi hoppas kunna köra det i en eller två myndigheter under sommaren.

Första versionen av Pust kostade 100 miljoner kronor att införa. Andra versionen har hittills kostat drygt 70 miljoner kronor i år – det innebär att det ligger över budgetplanen på 100 miljoner kronor för hela året.

– Ja, det har blivit dyrare i takt med att tidplanen förlängts.

Det har talats om att det varit svårt att få tag i utvecklare?

– Ja, det är brist på Siebelkompetens. Men vår partner Accenture har tagit fram utvecklare åt oss – nu sitter det baltiska utvecklare på plats och slipar och fixar buggarna här i Stockholm. Så vi har lyckats bemanna och jag ser inte det som ett hinder för projektet.

I förra veckan meddelades det att du slutar som cio på Polisen den 1 juni. Enligt vissa uppgifter hänger det samman med Pust-problemen – är det så?

– Det blev officiellt då men jag har pratat om det under ganska lång tid med mina chefer. Till hösten har jag varit här i nästan fem år och det är ett ganska krävande jobb att driva så här många stora förändringsarbeten. Så nu känner jag att det är dags för mig att ta tag i nya utmaningar.