IBM har fått i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att utvärdera övergången från polisens gamla rapporteringssystem i Java till det nya Siebelbaserade Pust. Ett system som fått massiv kritik från poliserna på fältet och numera klassas som ett arbetsmiljöproblem. IBMs rapport som nyligen lämnades till Rikspolisstyrelsen, och som Computer Sweden tagit del av, visar att Polisen missar flera av de uppsatta målen med det nya systemet.

Till exempel ser rapportskrivarna att Polisen inte kommer att kunna räkna hem vinsterna av att använda ett standardsystem på det sätt som myndigheten räknat med. Problemet är att många lokala anpassningar gjorts, till exempel för att uppfylla de krav som Polisen har på att kunna spåra vem som tittat på vilken information i systemet. Det betyder i sin tur att det kommer att krävas mycket jobb för att uppdatera och underhålla Pust i framtiden.

Dessutom menar rapportskrivarna att Polisen internt saknar de kunskaper som krävs för att vara en bra beställare av systemet. Polisen har också begränsat antalet konsulttimmar som köps av Oracle, som levererar Siebel, eftersom de anses vara för dyra.

Rikspolisstyrelsen kritiseras också i rapporten för att inte ha några riktiga rutiner för att testa systemet under utvecklingstiden. Det ska ha bidragit till alla problem under införandet som i sin tur orsakat att tiden det tar att rapportera ett brott i vissa fall stigit från 20 minuter till flera timmar.

Systemet kommer enligt IBM inte heller att kunna köras offline eller i mobila klienter som meningen varit från början.

IBM pekar också på att Polisen har haft svårt att kommunicera med de anlitade konsulterna från Accenture, Deloitte och CGI på grund av bristande kunskaper i engelska. Enligt rapporten finns prestige och ovilja att förändra inom organisationen som lett till bråk internt på Polisen.

IBM tycker också att det är ett misstag av polisen att låta arbetet med Pust gå på löpande räkning hos de anlitade konsulterna eftersom det gör att organisationen själv måste ta hela risken för ökade kostnader när projektet tar mer tid än beräknat. Som Computer Sweden skrev förra veckan har projektet en budget på uppåt 300 miljoner kronor fram till 2015, en budget som redan spräckts.

Rapporten ger flera förslag på förbättringar till Rikspolisstyrelsen. Bland annat tycker utredarna att Polisen ska ta bort de kostsamma anpassningar som gjorts och att projektet ska struktureras om så att det blir möjligt att kvalitetssäkras. Dessutom bör Rikspolisstyrelsen skaffa sig bättre Siebelkompetens och berätta för anställda nyckelpersoner vilka som är fördelarna med Pust för att motivera poliserna på fältet att använda systemet.

Fakta

Pust på Oracleplattformen Siebel är polisens nya it-system där polisen ska skriva sina rapporter efter ingripande och som ska användas som stöd vid utredningar. Under våren har systemet gradvis börjat användas för vissa typer av enkla brott. Men införandet har kantats av förseningar och stora problem med både funktion och användarvänlighet.

Enligt Polisens egna interna rapporter kan en uppgift som tog 20 minuter i det gamla systemet nu ta flera timmar att genomföra.