Google uppges ha dragit igång en ny satsning som går ut på att erbjuda invånare i utvecklingsländer tillgång till både datorer och internet, rapporterar Wall Street Journal.

Enligt Wall Street Journal vill Google erbjuda trådlösa nätverk utanför större städer på marknader som Afrika och Sydostasien. Google hoppas på så sätt kunna koppla upp ytterligare en miljard människor på internet.

Projektet går ut på att använda de radiofrekvenser som normalt används för tv-sändningar för att skapa trådlösa nätverk. Det kräver dock att respektive lands stat godkänner Googles satsning.

Google ska även ha experimenterat med olika typer av ballonger som bär trådlösa signaler stora sträckor där det inte finns någon infrastruktur. Hittills ska Google ha fört samtal med Sydafrika och Kenya.

Förutom internetkopplingar har Google fört samtal med elektroniktillverkare för att skapa billiga Androidtelefoner som ska fungera med de planerade nätverken.

Google har valt att inte kommentera uppgifterna till Wall Street Journal.

IDG News