Regeringen har satt som mål att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband med hastigheten 100Mbit/s år 2020. Med den utgångspunkten har Länsstyrelsen i Stockholms län kartlagt hur tillgången ser ut i huvudstadsregionen.

Som väntat ser det bra ut i tätorterna och i Stockholms stad med kranskommuner. Där har i dagsläget 70 procent av befolkningen tillgång till snabbt bredband, definierat som 100Mbit/s. Det är jämfört med Sverige som helhet mycket högt.

Men på den Stockholmska landsbygden ser det sämre ut. Där har bara 8 procent tillgång till snabbt bredband. Enligt Länsstyrelsens beräkningar handlar det om 56 000 personer som inte kan få den höga hastigheten.

Bland de områden som pekas ut är skärgården, Värmdö och Ekerö samt områden mellan kommuner i både norra och södra Stockholms län.

Claes Johansson, projektledare för kartläggningen, säger i en kommentar att det är viktigt att få med landsbygden i de 90 procenten för att säkerställa länets attraktionskraft och en levande landsbygd.

– I första hand handlar det om att förbättra tillgången till fiber. Anslutning till optisk fiberkabel är en avgörande förutsättning för att övriga tjänster och anslutningsmetoder ska fungera optimalt nu och i framtiden. Till exempel mobilt bredband, videokommunikation, företagsnätverk och serviceombud, säger han.

Länsstyrelsen anser att kommunerna kan ta en större roll för att samordna utbyggnaden och stödja lokala initiativ, även om det finns en samsyn om att det är marknadens aktörer som har ansvaret för fiberbyggandet.

Hela rapporten kan läsas här.