En av förklaringarna till de svarta siffrorna som vd:n Johan Kristiansson ger i delårsrapporten, är att företaget dras med fasta kostnader som man tog på sig under en tid då företaget var fler anställda än idag. En annan påverkan på resultatet är att dollarn har fallit.

Johan Kristiansson tror att det positiva mottagandet som spelet "The chronicles of Riddick" fått sedan det lanserades före jul inom kort kommer att leda till fler uppdrag. Företaget är också på väg att rekrytera för att kunna åta sig fler uppdrag, men tror sig behöva söka till stor del utomlands på grund av svårigheterna att hitta erfarna spelutvecklare.