Google är under hård press från EU-kommissionen, som vill se att företaget vidtar åtgärder för att inte framhäva sina egna tjänster framför konkurrenters i sökresultaten. Kritiken har kommit från företag som Tripadvisor och Expedia.

En formell granskning har EU inte inlett, Google har fått chansen att komma med förslag till förbättringar just för att undvika en sådan. Förslagen lämnades in för en månad sedan och innebär bland annat att grafiska element ska skilja Googles specialiserade söktjänster från det allmänna webbsöket.

Förslagen är ute på en slags remissrunda hos konkurrenterna, ett marknadstest, men redan nu säger EU-kommissionens konkurrenskommissionär Joaquín Almunia att Googles förslag inte lär räcka.

– Marknadstestet skulle ha varit avslutat i går, men efter önskemål från några av deltagarna har vi beslutat att förlänga tiden med en månad. I slutet av juni får vi svaren.

– Efter att vi analyserat svaren kommer vi att antagligen be Google, jag kan inte säga det formellt men med nära 100 procents säkerhet, kommer vi be Google att förbättra sina förslag, sa Joaquín Almunia i Europaparlamentet på tisdagen, rapporterar Reuters och Wall Street Journal.

Google ser dock sitt förslag som tillräckligt.

– Vi anser att vårt förslag till EU-kommissionen adresserar de bekymmer som framhållits, säger en talesperson för Google till Wall Street Journal.

Kommissionär Almunia meddelade samtidigt att EU även tittar närmare på klagomål om att Google skulle använda Android för att skapa en monopolställning på mobilmarknaden. Något beslut om att inleda en formell granskning är dock inte fattat.