Ett av de största problemen för polisens rapporteringssystem Pust är att allt som poliserna gör i systemet måste loggas. Den funktionen stöds inte av Oracles Siebelsystem som ligger till grund för nya Pust. Anpassningarna som polisen har gjort tillsammans med sina konsulter betyder att vinsten med att använda ett standardsystem när det gäller skötsel och uppdateringar till stor del försvinner. Dessutom har Pust under införandet varit långsamt och svårt att använda för poliserna ute på fältet.

Nu hoppas Rikspolisstyrelsen att Oracle ska anpassa sitt standardsystem efter ordningsmaktens krav på säkra loggningar i systemet.

– Vi försöker få Oracle att inse att det är en standard som alla organisationer har, säger Lars Lindahl som är chef för Polisens verksamhetsstöd på Rikspolisstyrelsen.

Han menar att polisen varit tvungen att göra anpassningar för att uppfylla de krav som organisationen har på att kunna spåra vem som tittat på vad i systemet. Han tror att det finns en möjlighet att få Oracle att anpassa sitt system så att det inte krävs så stor avvikelse från standardprodukten för att den ska uppfylla polisens krav.

– Vi har en bra dialog med Oracle. De har förståelse och det är viktigt för dem att hjälpa till.

Han tror dessutom att det kan vara en vinst för Oracle att lägga till vissa funktioner i sitt standardutbud.

– De ger sig in på polismarknaden och där kanske det här med loggning har en annan dignitet än i andra organisationer, säger Lars Lindahl.

För att få reda på hur mycket det nuvarande systemet avviker från Oracles standardprodukt, och hur mycket det egentligen behöver avvika, så ska Rikspolisstyrelsen nu handla upp en rapport för att komplementera de uppgifter som kommit fram i IBMs rapport.

Själva upphandlingen ska vara klar i juli. I september hoppas Lars Lindahl få besked om vad som behöver göras för att rädda Pustprojektet. Han ser tre möjliga utvägar. Den första är att polisen bestämmer sig för att leva med avvikelserna, den andra att Oracle anpassar sitt system och den tredje att Siebel inte fungerar som plattform för Pust.

– Att man skulle skrota det är inte sannolikt, men inget kan uteslutas. Det här systemet ska vi leva med i många år, säger Lars Lindahl.

Just nu fortsätter polisen med hjälp av sina konsulter att fixa fel i den nuvarande versionen av Pust samtidigt som nya brottstyper ska föras in. Näst på tur är trafikbrott under sommaren. Det handlar dock om en långsammare utrullning än den som skapade så mycket problem i våras.

Det nya projektet går dessutom på ett fastprisavtal och inte på löpande räkning som tidigare.

– Nu ska vi prioritetera kvalitet i stället för tid, säger han.