1. Anläggningen i Luleå invigs den 12 juni. Innebär det att alla servrar har rullats in och att verksamheten kan dra i gång i sommar?

– Jodå, servrarna kom på plats redan i januari och det dröjde inte många veckor innan allt var körklart.

– Vad vi har gjort sedan dess är att testköra alla systemen.

2.
Hur stor anläggning är det egentligen vi pratar om?

– Nu inviger vi den första hallen och den är på 30 000 kvadratmeter, vilket jag brukar jämföra med elva hockeyarenor eller storleken på ett atomdrivet hangarfartyg.

– Sedan fortsätter vi utbyggnaden med flera hallar.

3. Ni har tidigare gått ut med att alla hallar, servrar och lagringssystem ska byggas enligt modellen Open Compute Project. Vad innebär det?

– Det handlar om en öppen design som alla kan ta del av och där vi samarbetar med ett 50-tal företag. Referensarkitekturen är leverantörsoberoende, vilket innebär att vi enkelt kan byta ut de olika komponenterna samt slimma organisationen för support.

– Våra undersökningar visar att det bara krävs en tekniker för att hantera 20 000 servrar, vilket är unikt i branschen.

4.
Hur många anställda kommer ni att ha i Luleå?

– Inledningsvis handlar det om en personalstyrka på cirka 35 personer och när alla hallarna är klara är vi nog uppe i 60 till 70 personer, varav majoriteten är svenskar med anknytning till Luleå.

– Mycket av rekryteringen har skett i ett samarbete med Luleå tekniska universitet.

5.
Vid byggen av datahallar brukar alla tävla om att få lägst värden på den skala som kallas pue, power usage effectiveness. Hur har ni lyckats med lågenergisatsningarna?

– Ett viktigt skäl till att vi satsade på Luleå var möjligheten att få grön el via kraftstationerna kring Luleälven.

– Sedan har hallarna ett kylsystem som innebär att vi kan använda frikyla under vinterhalvåret. Detta tillsammans med vår konstruktion kring Open Compute Project innebär att anläggningen i Luleå är 38 procent mer effektiv jämfört med branschen i övrigt och det ger oss ett pue-tal kring 1,06.

6.
Vilka övriga tekniker är det som skiljer er från mängden?

– Vi har valt en serverkonstruktion där all service kan genomföras från rackens framsida. Det innebär att en genomsnittlig reparation bara tar tre minuter att genomföra, vilket är halva tiden jämfört med branschgenomsnittet.

– Sedan har vi en lite speciell lagringsproblematik där vi i dagsläget hanterar 240 miljarder foton och ser en tillväxt på 7 petabyte per månad.

– Våra lagringsservrar är konstruerade för att rymma åtta gånger mer data än standardprodukter och därmed får vi plats med 3 exabyte per byggnad.

7. Hur många servrar har ni totalt i Luleå?

– Det handlar om 10 000-tals servrar och det går åt 1 000 kilometer fiber per datahall för att knyta ihop det hela.

8.
Är det bara användare i Europa som kommer att lagra sina bilder i Luleå?

– Nej, vi har en konstruktion där alla våra hallar är sammankopplade enligt en extremt redundant modell. Om en server går ner i Luleå kan lasten tas över av en server på annat håll.

9.
Har ni satt ihop servrar och lagringssystem i Luleå eller sker det i USA?

– Vi hämtar komponenter från en rad olika håll i världen, men allt har monterats ihop och integrerats i Europa.

– Med den här konstruktionsmodellen har vi kunnat sänka kostnaderna med 24 procent.

Fakta

Joel Kjellgren är född 1981 och bosatt i Luleå. Han tillträdde sin tjänst som data center manager i september 2012 efter att de föregående åren ha jobbat som konsult på det egna bolaget Tributary.

  • Facebooks första datacenter i Europa kommer fullt utbyggt att bestå av en 84 000 kvadratmeter stor anläggning.
  • Energianvändningen för serverhallarna blir 1 terawattimme per år, vilket kan jämföras med elbehovet för hela den svenska industrin som uppgår till 55 terawattimmar.
  • Detta gäller dock bara i fall där samtliga tolv hallar i tre byggnader skulle vara i full drift samtidigt.
  • Sedan tidigare har Facebook datahallar i Prineville, Oregon, och Forest City, North Carolina. Under nästa år invigs även en anläggning i Altoona, Iowa.