Kräver mer pengar
Ökad del går till utveckling

Tanken med det extra anslaget är att minska driften och öka utvecklingen. Bland annat pågår ett omfattande byte från gamla system till standardplattformar.

För fyra år sedan gick 140 miljoner av it-budgeten på 1,3 miljarder kronor till innovation. Resten betalade drift och underhåll. Nu går ungefär 400 miljoner, eller 30 procent, till utveckling. 2015 ska minst 40 procent gå till utveckling.

Förutom det kritiserade Pust har Polisen även sjösatt ett annat system på Siebel, Pär, för att effektivisera allmänna ärenden, exempelvis tillstånd och vapenlicenser.

Gamla program släcks
Inför nya arbetsstationer

En kostnadsbov för Polisen är drift och underhåll av gamla system, som visserligen fungerar, men som kostar pengar att hålla vid liv. En annan är en fragmenterad flora av gamla applikationer. Här vill polisen ta ett helhetsgrepp och släcka ned så många som möjligt av de cirka 600 systemen. Dessutom standardiseras arbetsstationerna på HP och Windows 7 och målsättningen är att under året rulla ut 8 000 av 29 000 arbetsplatser. Det kostar tiotals miljoner kronor.

Samarbetar med EU
Ska stoppa internationell brottslighet

Polisen har ambitionen att öka användningen av andra EU-länders register för dna, fingeravtryck och fordon. Det samarbetet sker inom det så kallade Prümrådsbeslutet, vars syfte är att bekämpa brottsligheten mellan olika länder.

Beslutsstöd hyllas
Oklart kring Qlikview

Skånepolisen har inte gjort någon hemlighet av att den har lyckats bra med ett beslutsstödsverktyg från Qlikview. Verktyget användes för att ringa in seriemördaren Peter Mangs. Sökningar och analyser kan ske automatiskt av stora mängder av brottsanmälningar. Därmed har tiden för att analysera brott gått från flera månader till några minuter, enligt Skånepolisen. När det införs i resten av landet är oklart.