I dag levererade Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för den digitala agendan, ett tal med oväntat starka ord inför Europaparlamentet. Egentligen var talet tänkt att innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som hittills vidtagits inom den digitala agendan – för att sedan kunna ta frågor från parlamentarikerna – men enligt Neelie Kroes själv ångrade hon sig och radade i stället upp en rad löften inför framtiden:

"Jag vill visa medborgarna att EU är relevant i deras liv. Att vi fått de digitala reglerna att komma ikapp deras rimliga förväntningar.

Jag vill att ni ska kunna gå tillbaka till era väljare och säga att ni kunde sätta stop för mobila roamingkostnader.

Jag vill att ni ska kunna säga att ni räddare deras rätt att koppla upp sig mot ett öppet internet, genom att garantera nätneutralitet.

Jag vill att ni ska kunna säga att vi vidtog riktiga åtgärder mot cyberbrott och andra hot."

Enligt Neelie Kroes kan ett regelpaket för allt detta vara helt färdigt till påsken 2014. Då ska EU till slut kunna få en helt fungerande så kallad inre marknad på telekomområdet.

"Telekom, av alla branscher, har ingen plats för gränser! Det kallas world wide web av en anledning!"

Hela talet kan läsas här.