Under flera månader förra sommaren hade hackare tillgång till Nordeas system för betalningar och till kundernas konton. Inkräktarna försökte föra över sammanlagt 5,7 miljoner kronor från olika konton i Nordea. Bankens egen utredning visar dock att enbart en överföring, på 27 000 kronor, lyckades. I de övriga fallen ska Nordea ha fått tillbaka pengarna.

Intrången ska ha precis som i fallet med Logica ha skett genom att använda säkerhetsluckor i stordatorer från IBM. Enligt åklagaren Henrik Olin är brotten allvarliga även om inga stora summor försvunnit från banken.

Under sin sakframställan mot den misstänkte Gottfrid Svartholm Warg ägnade han mycket tid på att binda Svartholm Wargs Macbook till intrånget mot Nordea. Enligt polisens undersökning innehåller den spår både i form av ip-adresser och nedladdade filer från Nordeas dator som knyter den til intrången. Gottfrid Svartholm Warg säger i förhöret att han inte bestrider att spåren finns där, bara att det skulle vara han som lämnat dem.

I stället säger han, precis som i fallet med Logica, att det är någon eller några personer som haft tillgång till hans dator som utfört både intrånget och bedrägeriet.

I själva verket menar han att det är troligt att det handlar om två olika personer. En som från början tagit sig in i Nordeas dator och en som sedan ska ha hittat inloggningsinfromationen och använt dem för att utföra bedrägerierna och bedrägeriförsöken. Gottfrid Svartholm Warg vill inte namnge de personer han misstänker. Orsaken är att han är rädd för vad som ska hända om han skvallarar.

– Här kommer du och pratar om flera års fängelse. Vet du som händer med så kallade golare i fängelset?, svarar han åklagaren på en direkt fråga om det är som ligger bakom intrången.

– Det är inte min sak att svara på frågor, svarar åklagare Henrik Olin.

Enligt Gottfrid Svartholm Warg är hjärnan bakom bedrägerierna en svensk person med koppling till organiserad brottslighet. Han ska tidvis bo i Kambodja och ha haft tillgång till Gottfrid Svartholm Wargs lägenhet och den dator som åklagaren Henrik Olin säger ska ha använts vid intrången.

Under dagens förhandlingar framkommer det också att åklagaren inte lyckats spåra personerna bakom de bankkonton och företag som stått som mottagare till överföringarna från Nordea. På plats i rättsalen finns dock två av de tre personer från Malmö som också stått som mottagare för överföringar. Båda förnekar att de skulle veta vem Gottfrid Svartholm Warg är eller att de skulle haft kontakt med honom. I stället hävdar den ena av de åtalade att hans identitet och bankkonto blivit kapat. Den andre säger att han via telefon blivit pressad att låna ut sitt bankkonto för att ta emot pengarna.