Boston Consulting Group har presenterat en rapport, på uppdrag av Google och Swedbank, där man studerat hur den digitala utvecklingen ser ut. Syftet är syfte att skapa en diskussion kring hur den kan främjas de kommande åren. I rapporten konstateras bland annat att företag som använder digitala verktyg når en högre tillväxt och bättre lönsamhet, men att många små och medelstora företag har svårt att ta tillvara på den potentialen.

Den del av ekonomin som drivs av internet utgör numera enligt rapporten hela 7,7 procent av Sveriges totala ekonomi, motsvarande 275 miljarder kronor 2012, och vi har en ledande position i Europa på området. Tillväxttakten är 10,3 procent per år.

2017 räknar Boston Consulting Group med att internetekonomin har vuxit till ett värde av 398 miljarder kronor, eller 9,5 procent av BNP.

Det finns dock ett orosmoln på himlen, nämligen att många europeiska länder ökar sin tillväxt i en snabbare takt än Sverige, och att vi därför riskerar att bli omsprungna inom ett par år.

Siffrorna baseras på ett index från Boston Consulting Group vid namn E-intensity Index, där man rankar olika länders utveckling på internetområdet. Enligt det riskerar Sverige att ha fallit till en niondeplats 2015, från att ha varit trea under 2012.

I samband med att rapporten presenterades hölls en paneldiskussion på Nordic Light Hotel i Stockholm för att diskutera hur internet står sig som en av de stora tillväxtmotorerna för svensk ekonomi. Bland annat diskuterades i vilken grad svenska företag klarar av att möta nya beteendemönster från konsumenterna och hur Sveriges tillväxt på området står sig i jämförelse med andra europeiska länder.

Näringsminister Annie Lööf var på plats för att delta i debatten. Hon kommenterade även rapporten för Computer Sweden.

– Jag tycker att vi ska ta all konkurrens på allvar. Vi riskerar att tappa vår ledande position för att länderna bakom oss växer väldigt snabbt. Det är otroligt viktigt att vi därför fortsätter utvecklas och skapar möjligheter för ett snabbväxande näringsliv.

På frågan vad regeringen konkret kan göra för att förhindra att Sverige blir omsprunget så pekar hon gärna på den kommande höstbudgeten.

– I höstens budget satsar vi en miljard på att bygga ut bredbandstillgången. Det är viktigt att fler får ta del av den. Vi planerar också ett avdrag för forskning inom utveckling och innovation som jag tror kommer bli viktigt för att främja utvecklingen på det här området för små och medelstora företag, säger Annie Lööf.