Sedan den 1 februari har alla som betalar via sms varit tvungna att registrera sig hos betaltjänsten Wywallet. Det har gjort att allt färre betalar med hjälp av mobilen. Biståndsorganisationer har känt av förändringen rejält – Röda Korsets sms-gåvor har minskat med över 90 %.

Efter snart ett halvår med systemet har kritiken blivit för stor. Sedan den 1 juni har registreringsprocessen förenklats.

– Tidigare om man försökte betala med sms så nekades köpet och man fick ett sms från Wywallet om vad tjänsten handlade om och att man var tvungen att registrera sig. Sedan fick man göra betalningen igen. Nu låter vi första köpet gå igenom. Sedan informerar vi via ett sms om Wywallets villkor, och vid nästa betalning godkänner man villkoren, säger Adam Hasslert, marknadschef på Wywallet.
Nu slipper konsumenten registrera sig för sms-betalning. Uppgifterna tas i stället direkt från operatören.

Bakgrunden till att en person måste stå bakom köpen är en lag som infördes sommaren 2010 som förbjöd anonyma elektroniska betalningar. Svaret från mobiloperatörerna blev Wywallet som registrerade alla köp.

Läget förändras dock inte för företagskunder. Enligt Adam Hasslert går det inte att hämta uppgifter om vilken person ett företagsabonnemang står på, vilket gör att en lika enkel registrering som för privatpersoner inte kan ske. I stället måste företagsabonnenter fortfarande registrera sig för att kunna betala, antingen via sms direkt vid betalningstillfället eller via Wywallets hemsida eller app.

– Vi tittar på lösningar för att göra det lite enklare för både företagsabonnenter och kontantkortsinnehavare, säger Adam Hasslert.

Innebär den här förändringen ett misslyckande från er sida?

– Inte alls, vi tycker detta är positivt. Vi vill alltid bli bättre och bättre, så detta blir en win, win, win, för oss, för handlare och för konsumenter, säger Adam Hasslert.