Staffan Jonson, policyrådgivare på Punkt SE definierar ett neutralt internet som att alla ska ha möjlighet till internettillgång, alla ska kunna nås på internet och alla ska ha möjlighet att nå alla andra även fortsättningsvis.

Punkt SE utför mätningar i näten där man har kunnat se tydliga återkommande skillnader som tyder på en medveten styrning eller strypning av trafiken. Det kan till exempel gälla peer to peer-trafik. Däremot driver Punkt SE ingen aktiv påverkan mot den eller de aktörer som man misstänker begränsar trafik.

Från svenskt regeringshåll bedrivs arbete kring konsumenträtt för att få bättre konkurrens, tydligare avtal och större möjlighet för konsumenter att byta leverantör. Men regeringen är bekymrad över hur konsumenterna ska kunna få överblick om utbudet blir mer komplext framöver. I sommar väntas nya föreskrifter för operatörernas konsumenteravtal, vilka nu är på remiss från PTS.

På en fråga om det finns en risk för ett uppdelat internet, där en del kan vara dyrare men samtidigt kan gå snabbare och vara friare, medger Helena Strömbäck, ämnesråd i it-politik på näringsdepartementet, att det inte är någon omöjlighet. En uppdelning som alltså skulle kunna hota möjligheten att nå alla på internet.

– Ett two-tiered internet går inte att undvika, säger Helena Strömbäck. Det förefaller inte alls osannolikt att utvecklingen går åt det hållet.

Även om mycket av ansvaret för ett neutralt internet tycks läggas på konsumenten och ökade krav på att vi ska göra medvetna val, lyfter Rikard Linde, ansvarig för arbetet med nätneutralitet på Fores, upp tjänsteleverantörernas maktmedel som ett effektivare och snabbare sätt att påverka än lagstiftning. Han nämner exemplet med streamingtjänsten Netflix ultimatum mot operatörerna, där de krävde att operatörerna skulle ansluta sig till Netflix egna distributionsnätverk Open Connect om de skulle få sända Netflix i HD-kvalitet.

– Vi är hemmablinda om vi ropar efter lagstiftning, det påverkar för smalt och tar för lång tid, säger Rikard Linde.

Fakta

Fores är en grön och liberal tankesmedja med en särskild verksamhet för digitala fri- och rättigheter.