På Migrationsverket intranät meddelas det att Telenor nu fått ett ultimatum. Antingen ser företaget till att tjänsten börjar fungera, eller så bryts avtalet. Störningarna i telefonitjänsten har varit många, och enligt Migrationsverket ser man ingen respons från Telenor vid felanmälningar.

– Vi hade tålamod första månaden. Kanske en bit in på andra. Men när inget händer och personalen är väldigt beroende av telefoni så försvinner det snabbt, säger Willis Åberg, cio på Migrationsverket.

Det var den 22 februari i år som Telenor övertog telefonileveransen till Migrationsverket från Telia. Det gällde över 40 städer, och såväl mobil som fast telefoni. Detta var efter en upphandling som Telenor vann, och Willis Åberg berättar att byta leverantör hade man inte valt själva om de hade haft alternativet att slippa. Bytet skulle egentligen ha skett hösten 2012, men sköts på i cirka fyra månader för att ge både den lämnande och nya leverantören en chans att förbereda sig för förändringen.

– Telenor var väldigt tacksamma att vi kunde ge dem fyra extra månader. Och med fyra extra månaderna sa de att de skulle klara detta galant, säger Willis Åberg.

Men bevisligen räckte inte förberedelserna till. Och problemen har varit många. Inte minst berättar Willis Åberg att telefonin till förvaret, där människor frihetsberövas och det lätt kan uppstå hotfulla situationer.

Därför har det varit ett möte mellan de två parterna där Telenor till sist gjort kraftansträngningar för att få till en lösning. Enligt Willis Åberg har Telenor bytt ut ledaren för projektet.

– De har visat att det är allvar, och som den optimist jag är så hoppas jag att vi nu ska kunna få en lösning. Men vi är skärrade, säger han.

När Computer Sweden kontaktar Telenor kan de å sin sida bara beklaga situationen.

"Det är djupt olyckligt att Migrationsverket inte är nöjda med sina tjänster hos oss. Migrationsverket är en väldigt viktig kund som vi vill fortsätta samarbeta med, därför är det givetvis väldigt allvarligt om vi inte kunnat leva upp till deras förväntningar. Just nu har vill full prioritet på att reda ut situationen och har tillsatt ett dedikerat arbetsteam. Vi fortsätter att hålla en tät dialog med Migrationsverket och arbetar för att lösa ärendet så fort som möjligt", svarar Alexandra Carlsson, pressansvarig på Telenor i ett mejl till CS.