James R. Clapper, som är Director of National Intelligence och direkt underställd president Barack Obama, försvarar i ett uttalande legaliteten i övervakningen, och kritiserar starkt artiklarna som risker för den nationella säkerheten.

– Det obehöriga avslöjandet av topphemliga amerikanska domstolsbeslut innebär möjlig långvarig och oreversibel skada på vår möjlighet att identifiera och svara på de många hot som vårt land står inför, säger James R. Clapper.

Det är en sektion ur Foreign Intelligence Surveillence Act som fått enorm uppståndelse efter det framkommit att en lång rad tjänsteoperatörer på nätet samarbetar med den amerikanska regeringen för att i realtid kunna ge tillgång till information om användarna. Såväl Facebook, Google, Apple och Microsoft ska vara delaktiga i samarbetet som ska vara långtgående. Företagen har dock förnekat detta.

James R. Clapper publicerade på torsdagen amerikansk tid ett uttalande där det förutom hänvisades till nationens säkerhet också till att lagen enbart tillåter underrättelsetjänsten att inhämta information på utländska mål. Enligt honom finns det procedurer att följa för att se till att det inte går att övervaka och få information på amerikanska medborgare. Dessutom pekar han på att det måste finnas en god anledning för att få använda övervakningsmöjligheterna.

”Domstolen tillåter bara tillgång till datan när det finns en skälig misstanke, baserat på specifika fakta, att basen för förfrågan är associerad med en utländsk terroristorganisation” skriver James R. Clapper i uttalandet på myndighetens hemsida.

Tidningen The Guardian har tidigare i veckan publicerat en order telekomoperatören Verizon fått genom en underrättelsedomstol som tvingat operatören att ge ut så kallad metadata för telefoni. Informationen som krävdes var information om samtalsrouting, bland annat trunkidentifiering, samtalslängd och tid samtalet gjordes. Rörande den publiceringen har James R. Clapper i ett separat uttalande försökt visa på de begräsningar som det finns i Foreign Intelligence Surveillence Act, då det inte ger de tillgång till samtalsinnehåll eller vilken person som står bakom numret.

I det skriftliga uttalandet som kom under torsdagen fanns också en hänvisning till nationens säkerhet, där James R. Clapper menade att publiceringarna riskerar de skydd som finns för att försvara amerikanerna.