Mobilitet för anställda, mobilitet för kunderna och m2m, maskiner som pratar med varandra, är fokuset för den grupp som Christoffer Malm leder på SKF. Gruppen har funnits i ett drygt år och nu börjar det röra på sig på allvar.

– I ett första steg vill vi effektivisera våra kundkontakter och därför rullar vi nu ut Ipad till alla våra säljare globalt, säger han.

Totalt handlar det om mellan 7 000 och 10 000 plattor som ska ut inom ett år med start nu. Christoffer Malm leder utrullningen som drivs av mobilitetsteamet på SKFs it-avdelning i samarbete med outsourcingpartnern HP.

Före sommaren räknar han med att ett drygt tusental säljare utrustats med plattor.

– I den Ipadpilot som genomfördes i höstas såg vi att produktiviteten hos säljare kunde öka med med tio procent eller mer – det blir rätt många timmar. Minst fyra timmar i veckan. Dessutom sjönk mängden utskrivet material, säger han.

Av dem som ingick i piloten hade mindre än hälften, 44 procent, använt Ipad innan.

– När vi var klara var 63 procent av dem dagliga användare. Det fina är att det är ett självlärande verktyg även om vi haft några utbildningstillfällen.

En av poängerna med satsningen på plattor är just att det inte kräver massiva utbildningsinsatser som kostar både tid och pengar.

– De appar och system vi bygger ska vara självlärande – det är ett av sätten som vi mäter om vi lyckas. Noll frågor innebär att vi lyckats, många frågor att vi behöver ändra något, säger Christoffer Malm.

SKF arbetar också med att ge kunderna bättre tjänster med mobilitet. Med hjälp av underleverantörer har kullagerjätten förstärkt Ipaden med ett hårt fodral som är damm- och vattentåligt och som kan tappas i marken utan att gå sönder.

– Till de här plattorna har vi skapat exempelvis en Datacollect-app som introducerar ett nytt sätt att effektivisera traditionell datainsamling mer än i dag. Det kan exempelvis användas vid inspektioner eller revisioner av olika slag som traditionellt gjorts på papper, säger han.

– Vi har en kund som sparar en dag per inspektion på det här – och det blir mycket när man gör 20-40 inspektioner om året.
Ännu så länge finns inte den industrialiserade Ipaden med appar att köpa.

– Vi har ett antal betalande pilotkunder och planen är att låta dem testa och verifiera systemet i sin helhet innan vi släpper det på marknaden.

Precis som flera andra svenska industrijättar har SKF startat året med relativt svaga resultat.

– Jag tycker det är intressant att ledningen ser värdet i mobilitet även i dessa tider och fortsätter satsa. Det här är sådant som kan skilja oss ifrån våra konkurrenter. Vi för in SKFs kunskap i appar och presenterar den på ett bättre och mer pedagogiskt sätt, säger Christoffer Malm.

Fakta

Sedan i början av 2011 har SKF ett särskilt team som arbetar med mobilitet enligt tre huvudspår – de anställda ska bli mobila, kunderna ska bli mobila och maskinerna ska prata med varandra, så kallad m2m-kommunikation. Initiativet kommer från koncernledningen. Mobilitetsteamet är en alldeles egen del som ligger utanför it-avdelningen, även om samarbetet är tätt, och rapporterar direkt till koncernledningen. I sin mobilitetssatsning har SKF valt att standardisera på Apples IOS.