Redan 2011 kritiserade Datainspektionen Salems kommun för att den använder delar av Googles molntjänst Apps för sin mejl och sin kalender. Sedan dess har kommunen försökt få till ett nytt avtal med it-jätten. Men nu säger Datainspektionen nej även till det nya avtalet med hänvisning till att Google inte garanterar att information som raderas försvinner. Dessutom kan avtalet enligt DI inte garantera att Google inte behandlar uppgifterna i kommunens kommunikation också för egna syften.

– Utgångspunkten är att det ska vara kommunstyrelsens ändamål med behandlingen som ska vara styrande, men i avtalet är det ganska vida skrivningar som innebär att det finns en möjlighet att behandla Salems personuppgifter för egna ändamål. Google kan heller inte sätta upp någon maximal tid för när de raderar personuppgifter som Salems kommun tagit bort, säger Ingela Alverfors som är jurist på Datainspektionen.

Under utredningen har hon varit i kontakt med både Salems kommun och Google.

– De har föreslagit vissa ändringar men dessa har inte varit tillräckligt långtgående för att det ska anses uppfylla kraven i Pul, säger hon.

Det aktuella ärendet rör bara Salems kommun. Men det är fler kommuner runt om i landet som infört Google Apps eller som funderar på att göra det.

Sedan i januari finns också ett ramavtal från Kammarkollegiet som innehåller leverantörer som erbjuder Google Apps som molntjänst. Där har Datainspektionen varit med och gett råd hur ett avtal med Google ska utformas för att användandet ska fungera tillsammans med personuppgiftslagen, Pul. Det avtalet har dock inte testats i skarpt läge ännu.

Google själva säger i ett skriftligt uttalande att företaget anser att Google Apps följer svensk lagstiftning och att företaget kommer att fortsätta att arbeta med alla involverade parter.

I fallet Salem är det Avalon Innovation som är leverantör. Företaget är också ett av de företag som vunnit Kammarkollegiets upphandling för att få leverera molntjänster från Google till svenska myndigheter.

– Kammarkollegiet har valt att utforma ett eget avtal men i grund och botten är det samma tjänstevillkor i botten, säger Ola Persson som är affärsområdeschef på Avalon.

Han tror ändå att Kammarkollegiets avtal kan vara en väg fram för Salems kommun för att uppfylla Datainspektionens krav.

Ingela Alverfors på Datainspektionen ställer sig dock frågande till om det avtalet kommer att fungera med Google.

– Det är leverantörerna som har vunnit upphandlingen och om de säger att de kan tillhandahålla Google Apps på ett sätt som är förenligt med Pul så får de stå för det. Jag vet inte hur de har lyckats och om det fungerar i verkligheten, säger hon.

Ola Persson på Avalon tycker inte att problemet handlar bara om Google och företagets tjänster.

– Det här är fortfarande en fråga om att våra lagar och förordningar inte fungerar i förhållande till den teknik och de tjänster som erbjuds på marknaden. Oberoende av om du pratar om Google, Microsoft eller IBM så finns det motsvarande problematik. Som leverantör känns det jobbigt i den meningen att det här ska behöva mala på under så lång tid utan att vi kommer ett steg vidare, säger han.